Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Får 2,1 mill. til flomsikring på Tengs

Får 2,1 mill. til flomsikring på Tengs

Bjerkreimsvassdraget herjet på Tengs under Synne. Boligene i Tengsastrandveien ble evakuert. FOTO: Egil Mong

— Første tildeling er i boks, konstaterer Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap). NVE bidrar med snautt 2,1 millioner kroner til flomsikringstiltak på Tengs.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.01.2016 kl 13:08

Det tilsvarer 90 prosent av kostnadene. Resten må kommunen dekke. Tiltaket gjelder området fra Tengs bru og cirka 210 meter nedover elva.

— Bebyggelsen i Tengsastrandveien 4-12 er utsatt for erosjon og oversvømmelse fra Bjerkreimselva. Eiendommene ble evakuert under flommen 5. til 7. desember 2015. Da bebyggelsen i sin tid ble etablert, ble det bygd flomvoll mot elva. Denne har vært utsatt for erosjon over tid, og ikke minst nå under ekstremværet Synne, og gir ikke tilstrekkelig sikkerhet mot erosjonsskader. Den siste flommen viste også at den er for lav med tanke på å sikre boligene mot vannskader ved stor flom, heter det i tilsagnsbrevet fra NVEs saksbehandler Svein Arne Jerstad.

Eigersund kommune har søkt NVE om bistand til å planlegge og gjennomføre flomsikringstiltak på Tengs. Tilskuddet som nå er gitt, skal gå til å etablere ny erosjonssikring mot elva og bygge flomvollen høyere over en strekning på 210 meter. Den skal da bli dimensjonert for å ivareta sikkerheten ved flom tilsvarende Synne.

Prosjektet har et totalt kostnadsoverslag på 2,32 millioner kroner. NVE har vurdert at den planlagte flomsikringen på Tengs er et hastetiltak som må prioriteres. Det er stilt som betingelse at prosjektet helst bør være sluttført innen 1. oktober 2016, men seinest innen 1. desember samme år. NVE har utarbeidet planen, skal informeres før arbeidene starter, og skal også delta på befaring underveis og før sluttføring.

Ordfører Odd Stangeland (Ap) hadde fått positive signaler fra NVE angående prosjektet på Tengs, men er glad for at tildelingen nå er i bekreftet.

— Hvis vi ser bort fra jernbanebrua på Launes, er dette trolig det viktigste flomtiltaket vi kan få utført i Bjerkreimsvassdraget. Det vil sikre boligene i Tengsastranda mye bedre mot flom. Campingplassen på motsatt sida av elva vil fortsatt ha en utfordring, men jeg tror dette en helt riktig prioritering, sier ordføreren.

Kommunen har i etterkant av Synne vært i dialog med NVE om en rekke flomsikringstiltak. Det har også blitt søkt om ekstraordinære midler fra regjeringen.

— Vi har lagt ned en betydelig innsats for å holde sakene varme, og for å få konkrete tiltak som gjøross bedre rustet mot flom. Det er flott å se at den første tildelingen nå er landet. I neste omgang håper jeg at samferdselsministeren gir en tydelig bestilling til Jernbaneverket angående Launes. Deretter handler det om å få finansiert tiltakene vi ser for oss i Lundeåne, kommenterer Stangeland.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!