Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Egersund er reddet

Fiskeridirektoratets regionkontor i Egersund er reddet

FOTO: Erling Svensen

Antall regioner i Fiskeridirektoratet blir redusert fra sju til fem, men regionkontoret i Egersund blir opprettholdt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.05.2015 kl 09:09

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har konkludert. Den nye regionstrukturen i Fiskeridirektoratet er avgjort etter dialog med regjeringens to samarbeidspartier, KrF og Venstre.

- Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling. Samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn, uttaler fiskeriministeren i en pressemelding.

Region Sør beholdes uendret. Det innebærer at regionkontoret blir værende i Egersund.

- Den nye organiseringen vil ikke medføre færre regionalt ansatte, men noen vil få endrede oppgaver og/eller arbeidssted. Fiskeridirektoratet skal fortsatt være tydelig til stede i Finnmark. Kompetansen skal opprettholdes der den er, sier Aspaker.

Hun mener det er viktig at direktoratet er tett på næringen.

- Fiskeridirektoratet er allerede en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Dette prinsippet vil bestå. Samtidig er det nødvendig å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Tilsyns- og kontrollarbeidet har over tid utviklet seg på en måte som øker behovet for spesialisering og breie kompetansemiljøer, uttaler Aspaker.

- God jobbing fra mange hold

Tidspunktet for iverksettelse av den nye regionsstruktur vil bli bestemt av fiskeridirektøren. Det vil også være fiskeridirektøren som tar stilling til den videre organiseringen og plasseringen av fiskerikontorer.

Blant de mange som er glad for dagens nyhet, er Solveig Ege Tengesdal, som er gruppeleder for KrF i Eigersund.

- Det er viktig at vi har et direktorat som er tett på fiskerinæringen, som står for en betydelig verdiskaping på sørvestlandet. Fiskeridirektoratet er og har vært en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Ved å velge Egersund framfor Bergen viser regjeringen, sammen med KrF og Venstre, at den ønsker en fortsatt desentral organisasjon. Det bidrar også til at vi får en større bredde i tilbudet av kompetansearbeidsplasser i vår region, uttaler Ege Tengesdal.

Hun påpeker samtidig at det i denne saken er blitt jobbet godt fra mange hold.

- For KrF sin del er det spesielt Olaug Vervik Bollestad og Line Henriette Holten Hjemdal, som har vært sentrale, kommenterer Ege Tengesdal.

Ordfører Leif Erik Egaas (H) er jublende glad.

- Det er utrolig kjekt å få lov til å kvittere ut denne saken. Det setter jeg stor pris på. Dette betyr mye for Egersund. At vi klarer å beholde ett av de statlige kontorene våre som har vært i fare, er svært gledelig. Nå må vi stå på for å redde de andre, sier Egaas.

Seier for Rogaland

Slik Sveinung Stensland (H) ser det, har stortingspolitikerne fra samarbeidspartiene i Rogaland fått fullt gjennomslag.

— Det samme har ikke minst Eigersund kommune, med ordfører Leif Erik Egaas (H) i spissen. Dette er en seier for Rogaland, som har kjempet for å beholde regionkontoret i Egersund. Vi har lykkes, regionkontoret består, noe vi i Rogaland Høyre er svært fornøyde med. Ordfører Egaas var raskt på banen for å mobilisere oss rikspolitikere. Vi har hatt flere møter med fiskeriministeren, noe som har bidratt til denne lykkelige løsningen for Egersund og Rogaland. Dette er et viktig kompetansemiljø. Vi sikrer nå at Rogaland også i framtida skal ha lokal statlig ekspertise innen fiskeri og havbruk, sier stortingsrepresentant Stensland i en pressemelding.

Olaug Bollestad, som er stortingsrepresentant for KrF, mener at nyheten ikke bare er bra for Egersund, men for hele Rogaland og fagmiljøet her.

— Det er gledelig at Egersund blir bevart som regionkontor. For KrF er det viktig å få ut statlige arbeidsplasser til distriktene. Egersund har en god fiskerihavn og sitter med kompetanse på fagområdet, begrunner Bollestad.

Unngår sentralisering

Bente Thorsen (Frp) er på samme linje.

— Fremskrittspartiet er glad for at fiskeriministeren går i mot Fiskeridirektoratets råd om å legge ned Regionkontoret i Egersund, som ligger ien av de største fiskerihavnene i Norge. For Rogaland og Egersund er fiskeri en betydelig og viktig næring. Derfor er det viktig å opprettholde kontoret, uttaler Thorsen.

Iselin Nybø (V) viser til at det er viktige arbeidsplasser for regionen som nå er reddet.
— Jeg er glad for at de fire partiene har blitt enige om at dette kontoret skal opprettholdes. Dette er noe Venstre har jobbet for, og det har vært viktig for oss å opprettholde kontoret i Egersund for å unngå sentralisering av statlige arbeidsplasser, melder stortingsrepresentanten fra Venstre.

Diskusjon siden februar

Det var i februar det ble kjent at ei arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet hadde foreslått å redusere antall regionkontor fra sju til tre. Kontoret i Egersund var et av dem som ble foreslått nedlagt. I innstillingen fra arbeidsgruppen var anbefalingen en ny struktur med regionkontor i Tromsø, Trondheim og Bergen. Dette ville betydd at dagens Region Vest, med kontor i Måløy, ville blitt slått sammen med Region Sør, som har regionkontor i Egersund, til en ny, større enhet med kontor i Bergen.

Flere stortingsrepresentanter fra Rogaland reagerte på forslaget om å legge ned Fiskeridirektoratets regionkontor i Egersund og varslet at de ville følge opp saken. Ordfører Leif Erik Egaas (H) engasjerte seg også og ba blant annet om hjelp fra KrF og Venstres gruppeledere i Eigersund. Også i Arbeiderpartiet har det vært motstand mot de foreslåtte endringene i Fiskeridirektoratet.

Region Sør har ansvaret for kyststrekningen fra Bømlofjorden til svenskegrensa. På denne strekningen er det ni fylker og 70 kommuner med kystlinje. Region Sør har også ansvaret for Oppland og Hedmark.

Fiskeridirektoratets kontor i Egersund har 17 ansatte, mens det til sammen er 16 ansatte på de tre underliggende fiskerikontorene. Erik Ludvigsen er fungerende regiondirektør.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!