Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Bevegelse i Launes-saken

Jernbaneverket vil diskutere løsning

Jernbaneverket vil diskutere løsning

Fra befaringen planteknisk utvalg gjennomførte på Launes tirsdag formiddag. Politikerne valgte seinere på dagen å si verken ja eller nei til Jernbaneverkets planlagte bru. Til høyre ser vi Viggo Kristoffersen og Kåre Tengs-Pedersen fra velforeningen på Kjeøy, som var godt representert under befaringen. FOTO: Ingve Aalbu

Skal Jernbaneverket få bygge den planlagte brua på Launes? Et enstemmig planteknisk utvalg valgte tirsdag å sende saken tilbake til kommuneadministrasjonen for videre utredning.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.01.2016 kl 10:27

Avgjørelsen hadde sammenheng med en e-post Eigersund-rådmann Ketil Helgevold fikk tidligere på dagen. Der sier Jernbaneverket ja til et møte med kommunen for å diskutere en framtidig løsning for sundet over Launes. Møtet skal finne sted i første halvdel av februar.

Jernbaneverket har tidligere gjort det klart at sier ikke kommunen ja til den planlagte brua, vil all godstrafikk med tog på Jærbanen måtte stanse fra høsten 2016. Kommunen kan også risikere erstatningsansvar. Eigersund kommune har på sin side tydelig signalisert at Jernbaneverket må velge en løsning som i større grad tar hensyn til faren for framtidig flom. Rådmannen anbefalte planteknisk i utvalg å si den til løsningen Jernbaneverket har lansert.

Flomsikker bru?

Det er de samfunnsmessige sidene av saken planteknisk utvalg har bedt kommuneadministrasjonen utrede nærmere. Selv om politikerne i går verken sa ja eller nei til Jernbaneverkets planlagte bru over Launes, gikk det tydelig fram av debatten at de forventer større tiltak i området enn ei bru som er marginalt høyere enn den eksisterende.

På befaringen i forkant av debatten, ville flere av politikerne ha svar på om den planlagte brua er flomsikker. Det er Rambøll som har levert søknaden på vegne av Jernbaneverket. Rambølls representant på befaringen, oppdragsleder Reidar Haug, viste til at det er gjort vurderinger med tanke på flom.

— Vi har fulgt NVEs anbefalinger i så måte. Jeg forholder meg til den faglige rapporten som er utarbeidet, sa Haug, som gjorde det klart at han bare kunne svare på spørsmål angående selve byggesøknaden og ikke de samfunnsmessige sidene av saken. Jernbaneverket var, som tidligere annonsert, ikke representert på befaringen.

— Har felles interesser

Da politikerne samlet seg for å konkludere i den betente saken, viste Per Arne Sandvold (KrF) til den store oppmerksomheten om saken i diverse medier og ga uttrykk for at han synes det har vært trist å lese om en økende polarisering mellom Jernbaneverket og kommunen.

— Det tror jeg ikke noen er tjent med. Vi har alle felles interesser av å finne en løsning i Launessundet. At Jernbaneverket ikke møter opp på befaringen, synes jeg er på grensa til provoserende. Det gir ikke noe godt grunnlag for videre samarbeid, uttalte Sandvold.

Han oppfatter saken på følgende måte:

— Dette handler i utgangspunktet om å skifte ut ei bru. Punktum. Men som en konsekvens at det store engasjementet i etterkant av flommen, har saken blitt utrolig mye større. Jeg legger til grunn at Jernbaneverket mener det de sier — at den faktiske konsekvensen av å si nei til å skifte ut brua i dag, er at jernbanen til høsten blir stengt for godstrafikk. Godset vil da i stedet bli overført til lastebil i Kristiansand og kjørt til Rogaland. Det har betydelige miljøkonsekvenser.

Ville stille betingelser

Sandvold tror også det kan være riktig at kommunen risikerer erstatningsansvar, dersom den sier nei til den planlagte brua.

— Vi trenger Jernbaneverket som en medspiller og ikke en motspiller. Det vil være fryktelig trist hvis denne saken fører til en krigslignende tilstand mellom kommune og Jernbaneverket. Det kan jeg ikke forstå at kommunen er tjent med. Jeg tror ingen, heller ikke Jernbaneverket, er uenig i at vi må gjøre noe på lang sikt for å øke gjennomstrømmingen i Launessundet, sa Sandvold.

Han signaliserte at han på denne bakgrunn var innstilt på å si ja til søknaden om utskifting av bru.

— Det vil fjerne de negative miljøkonsekvensene et nei innebærer. Men det tar ikke hensyn til grunneiernes protester, eller legger til rette for en langsiktig løsning på flomkonsekvensene. Det blir dermed feil å si ja til utskifting uten videre. Jeg mener vi bør forutsette at det foreligger en konkret, forpliktende plan for løsning, med tilhørende finansiering, innen utgangen av året, sa KrF-politikeren.

Blant tiltakene han mener må drøftes, er fjerning av bunnmasser i gjennomløpet, og fjerning av eksisterende fylling.

— Utrolig skuffet

Kjell Vidar Nygård (H), som er leder for planteknisk utvalg, uttalte at han forholder seg til den foreliggende søknaden og kun den.

— I søknaden om utskifting av bru står det ikke noe om konsekvenser for godstrafikk og annen problematikk. Det er ting som har kommet fram via media. Men vi må ikke glemme at vi for kort tid siden hadde Synne og en stor flom. I andre byggesaker må det tas hensyn til denne typen hendelser. Jeg er utrolig skuffet over at Jernbaneverket bare forholder seg til byggesøknaden og ikke vil si noe om Synne. Jernbanestrekningen var tross alt stengt i nærmere et par uker som følge av flommen, påpekte Nygård.

Også han mener at kommunen må gjøre det klart overfor Jernbaneverket at en langsiktig løsning må på plass, og at dette må sees i sammenheng med den planlagte brua.

— Har ei ny bru først blitt bygd, løfter de ikke den av igjen og begynner å gjøre tiltak i sundet, hevdet Nygård.

Anders Ege (Ap) var inne på mye av det samme.

— Vi har en direkte erfaring fra en flom. Vi må forholde oss til fakta og realiteter. Da må det i sannhetens navn være med noe om flomsikring i vedtaket. Representanten fra Rambøll sa ikke noe annet på befaringen, da han ble spurt om den planlagte brua er flomsikker, enn at kravene fra NVE er oppfylt. Det syntes jeg var et svakt svar, uttalte Anders Ege.

Dyrt med to operasjoner

Tove Løyning (Ap) hadde ikke sans for forslaget fra Per Arne Sandvold og KrF.

— «Ta kontakt, diskuter, diskuter». Nei, dette kan jeg ikke være med på. Hva hvis det ikke har skjedd noe innen 31. desember, og vi sitter igjen med ei lik bru som i dag? spurte Løyning.

Astrid H. Robertson (H) påpekte at det vil koste mye mer dersom operasjonen skal gjøres i to omganger i stedet for én.

Anders Ege klarte heller ikke å slå seg til ro med KrFs forslag.
— Vi tillater ikke å sette et nytt hus på en vaklende grunnmur, hvis vi får søknad om det. Jeg føler Jernbaneverket er på en annen planet, rett og slett. Sier vi ja til ei ny bru nå, tenker nok Jernbaneverket at det blir lenge til det blir en slik flom neste gang. Det er min oppfatning, men jeg klarer ikke å komme bort fra den, sa Ap-politikeren.

På en annen planet?

Til slutt, etter et 20 minutter langt avbrekk i møtet, med innlagte gruppemøter, hadde utvalget klart å samle seg om et fellesforslag. Kommunalsjefen for tekniske tjenester, Anne-Grethe Woie, hadde da også orientert om e-posten rådmannen hadde mottatt fra Jernbaneverket.

— Kanskje de ikke er på en annen planet likevel, bemerket Tor Olav Gya (Sp).

Nygård opplyste avslutningsvis at planteknisk utvalg er klar til å ta et ekstraordinært møte, så snart den nye utredningen er klar og et forslag til løsning er presentert.

Punktene i forslaget fra Per Arne Sandvold og KrF skal tas hensyn til i kommuneadministrasjonens videre arbeid med saken, vedtok planteknisk utvalg.

Se bildet større

Rambølls oppdragsleder Reidar Haug stilte på befaringen, men Jernbaneverket glimret med sitt fravær. Til høyre: Magne Eikanger, saksbehandler i Eigersund kommune. FOTO: Ingve Aalbu

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!