Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Må nye vinduer tas ut igjen?

Må nye vinduer tas ut igjen?

FØR: Slik så Hammergården ut da Rune Skandsen kjøpte det gamle bygget av Eigersund kommune. Da hadde bygget stått ubrukt i lang tid.

Rådmannen vil kreve at Hammergården Egersund AS tar ut igjen ulovlig monterte vinduer i det vernede bygget i Strandgaten.

Tekst:

Publisert:

Hammergården er bygd i 1846 i empirestil. Bygget er temmelig autentisk og ligger i bevaringsområde 1 i Egersund sentrum. Eigersund kommune solgte bygget til selskapet Hammergården Egersund AS, et selskap eid og kontrollert av Rune Skandsen. Han har utført et omfattende arbeid med å rehabilitere bygget og gjøre dette til et attraktivt kontorlokale for forskjellige mindre virksomheter. Administrasjonen i seksjon byggesak i Eigersund kommune er imidlertid ikke fornøyd med måten Skandsen har gått fram på.

Kunne ikke vente

I juni 2013 sendte han en søknad til Eigersund kommune der han ba om tillatelse til skifte ut vinduene. Han viste til at vinduene hadde store råteskader samt lekkasjer. Han skrev også i søknaden at det ikke ville bli foretatt andre endringer på fasaden.

Søknaden ble sendt fra Eigersund kommune til Rogaland fylkeskommune som antikvarisk myndighet for en vurdering og uttale. Fylkeskommunen skulle behandle saken i løpet av høsten i fjor. 3. september var fylkeskonservatoren på befaring i Egersund og fant da at alle vinduene allerede var skiftet. Dette var gjort uten at det var gitt tillatelse.

- Lang saksbehandlingstid

Da uttalelsen fra fylkeskommunen forelå i slutten av oktober, konkluderte denne med at de utførte arbeidene er svært uheldig og at det er brukt en type vinduer og en farge som ikke samsvarer med det antikvarisk korrekte. Det er Pad Tre AS som har utført arbeidet for Hammergården Egersund AS.

Advokat Espen Andersen er engasjert av huseieren for å forsøke å få den nødvendige dispensasjonen fra bevaringsplanen. Han peker på at saksbehandlingstida var uforholdsmessig lang og at byggherren derfor hadde besluttet å sette i gang arbeidet med å skifte ut vinduene.

Manglet vedlikehold

- Huseieren beklager på det sterkeste at man var nødt til å gå til det skritt å gjennomføre arbeidet. Saksbehandlingstida må være tilpasset det faktum at tid og framdrift har stor betydning for byggherren. I dette tilfellet er det snakk om en stor renovering av et svært slitt kommunalt bygg som nå tjener som kontorlokale for flere lokale bedrifter, skriver advokaten i et brev til Eigersund kommune. Han viser også til at de vinduene som sto i bygget, trolig er satt inn på 1950- eller -60-tallet.

- Vinduene var i svært dårlig forfatning og preget av utsatt vedlikehold i mange år, ifølge advokat Espen Andersen.

Inn igjen med gamle

Planteknisk utvalg skal tirsdag ta stilling til søknaden om dispensasjon fra bevaringsplanen. Rådmannen foreslår at politikerne avslår søknaden og krever at det blir satt inn koblede vinduer i stedet for de nye vinduene fra Vikeså Trevare, såkalt isospross, det vil si gjennomgående sprosser.

I tillegg vil rådmannen at det må foretas en tilstandsvurdering av de gamle vinduene for å se om noen av dem kan gjenbrukes. Det varsles også at det kan bli aktuelt med tvangsmulkt og forelegg. Hammergården Egersund AS vil få fire uker på seg til å kommentere et eventuelt vedtak, dersom politikerne følger rådmannens forslag til vedtak.

Nøkkelord

Se bildet større

NÅ: Etter at de gamle vinduene er skiftet og fasaden er pusset opp, ser Hammergården slik ut. Rådmannen vil kreve at eieren tar ut igjen vinduene.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!