Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sysselsett med to mil vindparkveg

Sysselsett med to mil vindparkveg

Fleire entreprenørar gir no full gass for å bli ferdige med vegnettverket i Egersund vindpark til mai 2017. FOTO: Erlend A. Lorentzen

På måndag starta arbeidet med å bygge Egersund vindpark. Entreprenørar frå fjern og nær fekk nok å henge fingrane i med planlagde 20 kilometer anleggsveg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.08.2016 kl 10:04

Sjå bildeserie til høgre eller trykk her.

— Me skal flytte 330.000 kubikk fjell. Då gjeld det at det er folk her, seier Stål Pedersen, anleggsleiar i Veidekke.

Det er Norsk Vind Energi som eig vindparken, mens Veidekke har fått oppdraget med å lage veg, betongfundament, kabelgrøfter og eit trafobygg. I Egersund vindpark treng dei 20 kilometer veg for å sette opp 33 vindturbinar. Stål Pedersen anslår at oppdraget er verd rundt 190 millionar kroner for Veidekke. Bertelsen & Garpestad er underentreprenør og skal stå for all graving og sprenging. For dei er oppdraget verd mellom 55 og 60 millionar. Prosjektet har totalt ein investeringsramme på anslåtte 1,2 milliardar.

Les også:
Tar første spadestikk for Egersund vindpark
Tellenes vindpark tar form - fort

Alt må sprengast

— Me får håpe på godt vêr. Er det bløtt går alt mykje treigare. Der vindsnurrane skal stå er det i det minste tørt, seier skytebas Jørgen Olsson frå Vestfold fjellboring, innleidd av Bertelsen & Garpestad.

Egersund vindpark skal ligge mellom Nodland i heia, Koldal og Åseheia. Terrenget er myrlendt og kupert. Knott er det også nok av. Den nordlege delen av vindparken er den mest kuperte.

— Det er heavy greier, skikkeleg gaupeterreng. Me må sprenge vekk kvar einaste koll. Du får ingenting gratis av fjellet her. Normalt greier du å klore og rive vekk deler av det med gravemaskinen, men her må alt sprengast, seier Stål Pedersen, som kjem frå Finnmark.

Se bildet større

B&G har frakta opp eit solid knippe maskinar allereie i dag to av arbeidet. På det meste blir det mellom 25 og 30 maskinar i vindparkområdet. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Riggområdet tar form

At fjellet er hardt, gjer samtidig at dei kan bolte vindmøllene i bakken, i staden for å grave djupe betongfundament.

Så snart sprengelaga har gjort ein knaus om til ei steinrøys, startar gravemaskinane å lempe massen ut i terrenget. Når arbeidet er i full sving, kjem det til å vere mellom 25-30 maskinar i arbeid.

No jobbar arbeidarane med å lage seg tre angrepspunkt til vindparken. Like sør for Koldal køyrer Bertelsen & Garpestad hardt for å etablere eit riggområde og hovudinngang til Egersund vindpark nord, der 22 vindmøller skal stå. På riggområdet skal entreprenørane ha kontor, kantine og oppstillingsplass for maskinane.

Handplukka karar

— Det er ein enorm masseflytting, ein av dei største me har vore borti, seier formann i Bertelsen og Garpestad, Jan Ove Kjellesvik.

Bedrifta hans må bygge 600 meter veg i veka. I mai neste år skal alt vegarbeidet vere ferdig. Det går akkurat, ifølge Kjellesvik. Han forklarar at mykje av jobben allereie er gjort om du har med dei rette folka. Bak spakane på gravemaskinane og boreriggane sit det "gutar" mellom 20 og 68 år.

— Dei me har her, er handplukka for oppdraget. Me veit at dei er dyktige. Etter kvart ønsker me å få med lærlingar, sånn at kunnskapen kan gå vidare frå desse karane.

Se bildet større

Formann i Bertelsen og Garpestad, Jan Ove Kjellesvik (t.h.) seier han er fornøgd med å få jobbe for Veidekke. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Vil ha med ungdommen

Kjellesvik nytter anledninga til å etterlyse meir interesse i faget frå dei endå yngre.

— Det er laber interesse frå ungdomskuleelevar. Hos oss er dei hjarteleg velkomne til å komme og lære om korleis me jobbar, gjerne dei på bakarste benk. Men me står opp tidleg, og det er jo ikkje for alle, seier han.

Sjølv har Kjellesvik bygd europaveg og fylkesveg. Vindmølleveg er nytt for han.

— Men det er veg. Det går i det same, seier han.

Rustar opp traktorveg

I området sør for fylkesveg 56 skal det stå 11 vindmøller. Også der lagar entreprenørane seg ein inngang. Samtidig rustar dei opp ein gamal traktorveg gjennom Hålandsdalen.

— Det må me gjere for å kunne frakte opp vindmøller frå Hadland. Arbeidarane og maskinane skal også bruke den vegen for å belaste fylkesvegen minst mogleg, seier Stål Pedersen.

Se bildet større

Entreprenørane har fått bruke ein gammal traktoveg i Hålandsdalen til person-, maskin- og vindmølletransport frå Hadland. Først må dei oppgradere han. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Fylkesvegen må dei også modifisere. Dei må fjerne tre og gjere nokre av svingane rettare for å få gjennom turbinblada på 70 meter.

Lokal støtte

Stål Pedersen og dei fire kollegaane hans frå Veidekke er alle utanbys frå. Dei har leidd seg eit hus i Hafsøy og reknar med å bu der i om lag eitt år. Pedersen fortel at dei har fått varm velkomst frå dei lokale kreftene.

— Folk står på pinne for oss om det er noko me treng. Me får hjelp tvert. Det er veldig spesielt, seier han.

Kollegaen hans, Jan Inge Vollan, er einig:

— "Me fikse det," seier eigersundarane. Om me lurer på kor noko er, hiv dei seg i bilen for å vise oss, fortel han.

— Bra for alle

Dei mistenker at den store investeringa og aktivitetsnivået vindparken inneber, er velkome i kommunen som er blant dei som er hardast ramma av oljenedturen.

Se bildet større

Anleggsleiar Stål Pedersen (t.h.) i Veidekke seier det er viktig å bruke tid i felten. — Verkelegheita stemmer ikkje alltid med teikningane, sier han. Vidare mot venstre står Jan Inge Vollan frå Veidekke, og Torfinn Tuen frå Norsk Vind Energi. FOTO: Erlend A. Lorentzen

— Eg trur ein slik vindpark er bra for alle. Kva skal du med enorme utmarksområde om du ikkje får brukt dei til anna enn å sjå på frå eit fly? Med vegnettet blir det enklare for bønder å ta i bruk nye beiteområde, og flotte turområde blir tilgjengelege til og med for rullestolbrukarar, avsluttar Pedersen.

Ventar auka verdiskaping

Ordførar i Eigersund, Odd Stangeland (Ap) sluttar seg til den varme velkomsten av fleire grunnar.

— Egersund vindpark skal produsere dobbelt så mykje fornybar energi som Dalane Energi gjer i dag. Det er eit mål for kommunen å vere sjølvforsynte med kraft, noko me ikkje er i dag.

Stangeland trekk fram den auka verdiskapinga hos lokale entreprenørar under anleggsfasen, og arbeidsplassar knytt til drift på lengre sikt. Vindparken vil også skape klirring i kommunekassa.

— Som alle andre næringseigedommar må vindparkanlegget betale eigedomsskatt til kommunen på sju promille av anlegget sin verdi. Utan at eg er ekspert, vil eg tru det raskt nærmar seg eit tresifra tal millionar i løpet av ti år, seier Stangeland.

Dårlege tal frå Fitjar

— Dagens Næringsliv rapporterte tysdag at Midtfjellet Vindpark AS på Fitjar gjekk med 240 millionar i underskot i fjor grunna den låge straumprisen. Er det noko som uroar deg?

— Kommunen eig korkje grunnen eller aksjar i vindparken, og har ikkje moglegheit til å meine noko om forretninga. Det er opp til dei som driv å bry seg om, seier han.

— Me treng krafta

Stangeland legg til at han har full forståing for at vindkraft er kontroversielt. Han ser likevel på det som nødvendig.

— Noko skal me leve av, og kraft treng me. Vindkraft er i tillegg fornybar energi. Om det i framtida blir laga ein teknologi som gjer anlegget overflødig, er det heller ikkje teoretisk umogleg å fjerne det, seier han.

Dagleg leiar i Norsk Vind Energi, Lars Helge Helvig, er ikkje uroa over tala frå Fitjar.

— Dei har valt å ikkje selje krafta til fastpris. Me skal låse prisane. Då går me glipp av prisoppturar, men også nedturar i marknaden. Me ville ikkje bygd vindparken om me ikkje var sikre på å gå i pluss, seier han.

Sjå området Egersund vindpark skal ligge i (data frå NVE):

Bildeserie

 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen

Full gass for Egersund vindpark

På måndag starta arbeidet med å bygge Egersund vindpark. Entreprenørar frå fjern og nær fekk nok å henge fingrane i med planlagde 20 kilometer anleggsveg.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!