Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil kjempe for tingretten i fylkesutvalget

Vil kjempe for tingretten i fylkesutvalget

FOTO: Sylvie A. Skadberg

Fylkesrådmannen støtter departementets forslaget om å slå sammen Jæren og Dalane tingrett. Solveig Ege Tengesdal (KrF) vil kjempe for en alternativ løsning når fylkesutvalget behandler saken tirsdag.

Tekst:

Publisert:

Onsdag uttalte formannskapet i Eigersund seg om forslaget om sammenslåing av tingretter. Justis- og beredskapsdepartementet har lagt opp til at Jæren og Dalane tingrett skal bli én enhet og lokaliseres i Sandnes. Politikerne i Eigersund gikk enstemmig imot forslaget. Men et kanskje viktigere slag står i fylkesutvalget i morgen.

Onsdag uttalte formannskapet i Eigersund seg om forslaget om sammenslåing av tingretter. Departementet har lagt opp til at Jæren og Dalane tingrett skal bli én enhet og lokaliseres i Sandnes. Politikerne i Eigersund gikk enstemmig imot forslaget. Men et kanskje viktigere slag står i fylkesutvalget i morgen.

— Statlige myndigheter vil etter alt å dømme legge stor vekt på hva Rogaland som fylke sier i denne saken. Her må vi jobbe innad i våre partier og få våre representanter i fylkespolitikken til å stemme for opprettholdelse av Dalane tingrett, sa Odd Stangeland (Ap) under behandlingen i formannskapet.

Han mener saken er svært viktig for Egersund.
— Det er funksjoner som dette som til slutt vil skille en by og ei bygd. Hvis vi mister slike statlige funksjoner, klarer vi til slutt ikke å serve næringslivet slik vi bør gjøre som en by. Befolkningen vil heller ikke ha det tilbudet som forventes av en by, argumenterte Stangeland.

— Bør heller styrkes

Solveig Ege Tengesdal er sentral i fylkespolitikken for KrF og håper å få gjort om på fylkesrådmannens innstilling. Hun mener at Dalane tingrett heller bør styrkes.

— Jeg mener det er flere gode argumenter mot fylkesrådmannens forslag. Blant annet har advokatforeningen i Eigersund levert en uttalelse med gode begrunnelser, påpeker Ege Tengesdal.

Hun viser til at Dalane tingrett leverer gode tjenester med høy faglig kvalitet og har rask saksbehandlingstid.

— Det er i dag kort ventetid både innenfor sivile saker og straffesaker. Det er ikke tilfelle ved Jæren tingrett, som vil få et ytterligere press ved overføring av saker fra Dalane. Saker som gjelder tvangssalg er allerede blitt overført, noe som har ført til lengre saksbehandlingstid også for disse, argumenterer Ege Tengesdal, som støtter seg advokatforenings uttalelse.

Får lenger reisetid

Hun ser at det er fordeler med å tilhøre et stort og godt faglig miljø, men påpeker at det ikke oppleves å være et problem i dag, all den tid det jobbes på tvers av ulike fagmiljø.

— Det er samtidig et paradoks at det gjennom dette forslaget legges opp til kortere reisetid for statlige aktører på Nord-Jæren, men lengre reisetid for private i sørfylket som nå må reise til Sandnes. Det å stille i et rettsmøte er i seg selv en stor påkjenning for dem det angår - lang reisevei vil være en tilleggsbelastning. Ved en sammenslåing som foreslått fra departementet, vil det bli en ytterligere geografisk avstand mellom domstolene. Det vil da ikke være noen domstol mellom Sandnes og Farsund, begrunner Solveig Ege Tengesdal.

Hun mener det vil være en bedre løsning å opprettholde Dalane tingrett og heller tillegge den saker fra søndre del av Jæren, for på den måten å avlaste Jæren tingrett.

— Trykket vil øke betydelig de nærmeste åra, når vi legger forventet befolkningsvekst til grunn. Ved å satse på en storbydomstol med utgangspunkt i Sandnes vil det være framtidsrettet å opprettholde et faglig miljø i sør, som i tillegg kan omfatte jordskifterett og saker knyttet til fylkesnemndene, mener KrF-politikeren.

Hun merker seg videre at rådmannen i sitt forslag gir uttrykk for at høringsnotatet lider av en manglende helhetlig vurdering av domstolstrukturen i Rogaland.

— Advokatene uttrykker på sin side stor frustrasjon over det de opplever som en forhastet prosess som verken tar hensyn til den forestående kommunereformen, ei heller eventuelle endringer som måtte komme innenfor domstolene med tanke på opprettelse av særdomstoler, argumenterer Ege Tengesdal, som er KrFs kandidat til vervet som fylkesordfører.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å slå sammen flere tingretter. Ti tingretter skal bli til fem. Høringsfristen på forslaget går ut 5. september.

Innstillingen fra departementet er i samsvar med anbefalingen fra Domstolsadministrasjonen. Også sorenskriveren i Dalane støtter forslaget, mens blant andre kommunene i regionen og lokale advokater er sterkt imot.

Dalane sorenskriveri ble opprettet i 1860. Før det hadde Jæren og Dalane felles sorenskriveri.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!