ANNONSE

En fornuftig beslutning

Eigersund kommune og ordfører Terje Jørgensen jr (H) har avslått en forespørsel om å legge et flytende asylmottak til Kaupanes i Eigersund. Avslaget ble begrunnet med at det ville være uverdig å innkvartere asylsøkere i et industriområde. Det er en vurdering vi fullt ut deler. Det er i tillegg påpekt at Kaupanes er utpekt som stamnetthavn i Nasjonal Transportplan (NTP), og derfor vanskelig kan anvendes til formål som reduserer tilgjengeligheten av havna. Dette er innvendinger som også er vektige, og som ytterligere forsterker inntrykket av at kommunen har truffet en riktig og fornuftig beslutning i saken. Det er et voldsomt press fra Utlendingsdirektoratet (UDI) mot kommunene om dagen, for å få etablert mange nok mottaksplasser til å håndtere den sterke økningen i antall flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge. UDI-direktør Ida Børresen mener kommunene må være med på en nasjonal dugnad for å håndtere den presserende situasjonen. I mange kommuner er det tvunget gjennom mottaksløsninger som ikke har vært direkte populære, men som de statlige myndighetene nå mener er helt nødvendige. Mens mange kommuner anstrenger seg hardt for å hjelpe så langt det er mulig, preges likevel deler av debatten av vikarierende argumenter og fremmedfrykt. Derfor er slike lokaliseringsdebatter ofte vanskelige. Det er ofte en subkontekst som ingen vil snakke høyt om. Således er det klokt og betimelig at ordfører Terje Jørgensen jr presiserer at det er lokaliseringen kommunen er mot, ikke mottak og asylsøkere som sådan. Eigersund kommune driver i dag et meget vellykket integreringsarbeid, og er på mange måter en mønsterkommune på dette området. Den personlige og inkluderende oppfølgingen som ansatte i kommunen har overfor den enkelte flyktning i kommunen, er forbilledlig. Det at vi allerede er gode på dette området, bør likevel ikke være noen hvilepute for framtidig innsats. Det gode eksemplet Dalane setter for andre, bør heller resultere i at dersom det er nødvendig at Dalane tar sin ytterligere andel av den økede flyktningetilstrømningen til kongeriket, må Eigersund og de andre kommunene i Dalane stille opp. Det må vi gjøre, selv om det skulle vise seg økonomisk og praktisk krevende. Mellommenneskelig sett handler det om å vise omsorg for mennesker som er på sitt mest sårbare, etter at de har reist fra sitt hjem og som regel venner og familie. Bekymring Flere beboere på Helleland føler seg utrygge i eget nabolag etter bråk og trusler fra beboere i omsorgsboligene i området. De har derfor sendt brev til kommunen, der de krever svar på hvorfor kommunen ikke følger opp omsorgsboligene bedre. Politioverbetjent John Mong ved Egersund politistasjon tror det er nødvendig å styrke dialogen med naboene om hvordan ulike situasjoner best kan håndteres. Det tror vi er et riktig sted å begynne. Eigersund kommune bør ta en tydeligere rolle enn i dag i en slik dialogrunde.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE