En klok og modig mann

Vi kan fra tid til annen være oss selv nok her i Dalane. Vi er patriotiske og lokalorienterte. Det er i hovedsak positivt. I mange saker trenger vi likevel et godt og fruktbart samarbeid med mennesker utenfor vår egen lille region. Det kan være som enkeltpersoner, som næringsdrivende, som aktive i lag og foreninger eller i politikk og samfunnsliv for øvrig. Da kan det være godt å vite at det finnes mange fornuftige mennesker der ute.Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gunnar Eiterjord, synes å være en slik fornuftig person. Han har i den senere tid stått fram med klare synspunkter og tydelig kritikk av sentrale byråkrater og politikere. Han påpeker det mange ser, nemlig at Vestlandet nedprioriteres i mange samferdselssaker. I tillegg til manglende prioriteringer og bevilgninger, peker Eiterjord på at saksbehandlingstida i direktorat og departement ofte er altfor lang og omstendelig. Ja, han går langt i å påpeke at dette ofte brukes som middel for å hindre at utbygginger blir vedtatt og iverksatt. Det Eiterjord peker på, er ikke nytt, men det er sjelden at en offentlig tjenesteperson går så langt og er så tydelig som han. En del av argumentene har tidligere blitt fremmet med tyngde, blant annet fra direktør Bjørn Stangeland i NHO Rogaland. En stor del av verdiskapningen i Norge skjer på Vestlandet, og Rogaland er et av Norges desidert største og mest dynamiske nærings- og industrifylker. Hvis verdiskapingen skal vedlikeholdes og stimuleres, må også transportforholdene forbedres. På Vestlandet har mange eksportnæringer blitt utviklet til tross for fjorder og fjell som gir tidkrevende og kostbar transport. For rike Norge vil det være en svært god investering å bruke penger på et bedre veinett og styrking av jernbanenettet, både når det gjelder effektivisering, miljø og trivsel.At samferdselssjefen i Rogaland fylkeskommune arbeider for et bedre veinett, er en selvfølge. At han tør å stå fram med klar og tydelig kritikk til sine omgivelser, er ikke like selvfølgelig. Det tjener Gunnar Eiterjord til ære, selv om det har kostet ham litt refs fra fylkespolitikere som gjerne vil skjerme sine regjeringskamerater. At Eiterjord i tillegg til å være svært aktiv i sin jobb, også framstår som hyggelig og sympatisk, er ingen ulempe. Lytt gjerne til den mannen! Godt politiarbeidDen registrerte kriminaliteten i Dalane er fortsatt lav, og når lovbrudd begås, er oppklaringsprosenten høy. Det er godt.Det er nok mange årsaker til den positive kriminalstatistikken. Vi tror en av de viktigste årsakene er den relativt gode politidekningen i regionen. Derfor er det med uro vi ser at tilstedeværelsen utenfor Egersund svekkes, og at det sendes forsiktige signaler om mulig redusert bemanning også ved Egersund politistasjon. Det er ikke veien å gå. Her er det grunn for alle som kan påvirke, å følge godt med. I alle sammenhenger, ikke minst i statlige etater, er sentralisering et nøkkelord i utviklingen. Det hjelper imidlertid lite om politiet koster mindre og samles i storbyene, hvis kriminaliteten går opp i distriktene. Pass på!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE