ANNONSE

En test

Forslaget om en bompengering i Dalane vekker naturlig nok engasjement. Det er store investeringer som diskuteres, og trafikantene pålegges ekstra kostnader i mange år framover dersom forslaget vedtas. Det er et vanskelig valg innbyggerne i Dalane står foran. Vil vi ha de nødvendige forbedringene på veinettet og betale prisen, eller vil vi protestere og dermed slite med et veinett som for lengst er gått ut på dato. Sentrale myndigheter viser på ingen måte evne eller vilje til en omfattende og nødvendig oppgradering av det norske veinettet. Det er kun Fremskrittspartiet som konsekvent har stått for en vilje til å bruke penger, store penger, på det norske veinettet. De øvrige partiene har bygd opp en ufornuftig skremsel mot bruk av det som gjerne kalles "oljepenger". Man kan lure på om pengene i Oslo legges i forskjellige bunker. Er det forskjell på oljepenger, aluminiumspenger eller finanspenger - såkalte pengepenger? Det er et velkjent faktum at norske bilister betaler betydelig større beløp inn til staten enn det som brukes på veier og trafikksikring. Det konstrueres stadig nye argumenter for hvorfor den søkkrike staten må inndra så mye penger - penger som i neste omgang skal plasseres i utenlandske aksjer - framfor å utvikle det landet vi bor i. Men slik er det, og slik ser det ut til å fortsette. Det er ikke unaturlig at det er Frp som tar initiativ til en lokal underskriftskampanje for folkeavstemming og mot bompengeringen i Dalane. Partiet har stor troverdighet i denne saken. Dilemmaet for Frp og alle andre er at uten bompenger blir det heller ikke nye veier. Makta rår. Men vi kan få en interessant test på hva de ulike partier og politikerne mener om lokalt demokrati. Folkets mening kan komme som et ubehagelig hinder for de som allerede har bestemt seg. Eigersund har dessuten en dårlig historikk når det gjelder folkeavstemminger. Da folket faktisk ble spurt om å mene noe om kommunenavnet, valgte politikerne å ikke lytte til flertallet. Meningen passet ikke. Slik kan det bli denne gangen også. Det vil trolig bli brukt mye energi for å hindre en folkeavstemming om bompenger, eller for å omgå de meninger som kommer fram. Demokrati kan være noe herk. Det er gledelig med det store engasjementet i saken om veiutbygging og bompenger i Dalane. Det er gjort et grundig forarbeid i saken, og det er både imponerende og modig at styringsgruppen, der de fire Dalane-ordførerne har vært med, legger fram et forslag med så bred enighet. De kan gjøre det med stor trygghet. Det er ikke kommune- eller ordførervalg neste år. Dermed får de unnagjort denne store, viktige og vanskelige saken tidlig i sine perioder. Vi tror dem likevel på at hastverket først og fremst skyldes at de vil ha gjort noe med de elendige veiene i Dalane. Vi er få mennesker i Dalane. Det er en tung bør å bygge ut veinettet med lokale penger, samtidig som kommuneøkonomien strammes til og den private usikkerheten er større enn på lenge. At staten ikke makter å gjøre mer, kan komme til å slå ut ved neste stortingsvalg. Men heller ikke det avgjøres i Dalane. I første omgang blir det interessant å se hvordan det lokale "demokratiet" fungerer.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE