Engasjement mot tungtransport

Er fylkesvei 51 mellom Tengs og Bjerkreim egnet for tungtransport? Det er det stor uenighet om. Mens miljøutvalget i Eigersund vil ha stengt veien for denne type transport, valgte kommunestyret i Eigersund å utsette saken for at flere skulle få uttale seg. Bjerkreim kommune var for eksempel ikke på den opprinnelige høringslisten. Etter at det kom økt fokus på saken begynner det å bli temperatur i debatten. Foreldre langs denne strekningen ønsker den stengt. Representanter for transportnæringen ønsker ingen endringer. Administrasjonen i Bjerkreim kommune er av samme oppfatning, mens politikerne med knappest mulig flertall ønsker restriksjoner. Nå har verken  Bjerkreim eller Eigersund kommune myndighet til å innføre restriksjoner på en fylkesvei. Kommunene skal komme med en uttalelse før sentrale myndigheter eventuelt fatter vedtak. Også transportnæringen og deler av industrien som blir berørt av eventuelle restriksjoner, har våknet. Men argumentasjonen fra det hold halter.Det blir for eksempel hevdet at belastningen på jernbanebrua vil øke dersom transporten til industrien på Tengsareid ikke kan bruke riksveien til gjennomkjøring. Det stemmer ikke. Belastningen vil bli mindre dersom tungtransporten ledes via Krossmoen. I dag er det betydelig tungtrafikk til og fra ferjeterminalen som benytter riksvei 51. Veien er smal, men sjåførene sparer noen kilometer i forhold til avkjørselen på Krossmoen. I tillegg slipper man heft i forbindelse med vektkontrollen på Krossmoen.Foreldre på strekningen mellom Bjerkreim og Tengsareid er bekymret for trafikkøkningen. En av foreldrene opplyser at det har vært fem trafikkulykker med lastebiler på strekningen bare de fire siste månedene. Heldigvis har det ikke vært alvorlige ulykker, men antallet sier noen om hvor ulykkesbelastet denne strekningen er. Riksvei 51 er ikke tilrettelagt for tungtransport, og det bør innføres begrensninger for tungtrafikken. Men samtidig må transportører som har et reelt behov for å benytte denne strekningen, få dispensasjon. Det er primært den økende trafikken fra tungtransportører som med fordel bør bruke Krossmoen-alternativet det bør settes en stopper for. Riksvei 51 er rett og slett ikke egnet for tungtransport.   For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE