Et skoleeksempel

Idrettsrådet i Eigersund inviterte i forrige uke til møte med idrettslag og politikere i kommunen. Selv om frammøtet av forskjellige årsaker ikke var det beste, ble det et interessant og nyttig møte.Et slikt møte er ikke stedet for applaus og store følelser. Likevel ble de framøtte revet med da Torunn Olsen, lærer, politiker og sportslig engasjert, fortalte om samarbeidet som er etablert for integrering av minoritetsspråklige elever i idrettslag, i dette tilfellet i EIK. Den gode kontakten og den fysiske nærheten mellom Husabø skole, som er kontaktskole for de aktuelle elevene, og idrettslaget var utgangspunktet for arbeidet. Det har ført til at de minoritetsspråklige elevene som er interessert, har fått en introduksjon til deltakelse i fotball eller håndball. Mange av ungene har benyttet anledningen. Selv om unger er tilpasningsdyktige, er vi ikke i tvil om at dette arbeidet har bidratt til økt deltakelse og en langt bedre integrering i det lokale samfunnet for mange av Eigersunds nye innbyggere. Et godt samspill mellom skole, idrettslag og flyktningekontakt har gitt konkrete resultater. Samarbeidet har også vist at økonomi og kulturforskjeller kan hindre en del barn i å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det kan dreie seg om penger til utstyr og medlemskap, og det kan dreie seg om at enkelte kulturer ikke gir samme muligheter til barn av begge kjønn. Et konstruktivt samarbeid med andre avdelinger i Eigersund kommune har sørget for at det stilles midler til rådighet for å overkomme disse hinderne. Det er snakk om beskjedne summer, og så vidt vi kan forstå, er dette gjort på en effektiv og rimelig måte og under god kontroll. Idrettslaget har ikke fått betalt for å gjøre jobben, og alle parter har vært nøysomme med bruk av penger.I Eigersund er det tidligere satt i verk tiltak for å integrere psykisk utviklingshemmede i foreningslivet og samfunnet for øvrig. Det som er gjort med minoritetsspråklige barn og unge, framstår på liknende måte som nyttig og viktig. Med små midler og en god, strukturert innsats er mange innflyttere i Eigersund gitt en mulighet til hurtig å komme inn i sitt nye miljø, noe som kan være positivt både sosialt, språklig og på andre måter. Det er å håpe at også voksne innflyttere kan bli integrert i våre små samfunn etter liknende modeller. Vi tror det som er gjort med integrering av minoritetsspråklige skoleelever i EIK, kan utvides til å omfatte andre lag og foreninger. Vi anbefaler at det gjøres en oppsummering og evaluering av det som er oppnådd, med sikte på styrking og forbedring av et allerede godt tiltak. Alle parter har noe å tjene på dette. Integreringen av flyktninger og asylsøkere kan bli enda bedre enn i dag. Lag og foreninger kan få verdifulle tilførsler av nye medlemmer, og forhåpentligvis kan de få en velfortjent kompensasjon for det arbeidet som legges ned. Det er grunn til å berømme de som har utviklet det gode samarbeidet som Torunn Olsen orienterte om på forrige ukes møte. De som har stått for dette, er sikkert mer enn villige til å dele sine erfaringer og bidra til videreutvikling av et svært godt tiltak.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE