Etikk i arbeidslivet

I dag arrangeres det møte i Sokndal om etikk i arbeidslivet. Det kan bli interessant. Noen spørsmål er viktige å stille som innledning til møte og debatt: Hva menes med etikk, og hvem er det som omfattes? Etikk defineres i fremmedordboka som morallære.Er det etikk for arbeidsgivere eller etikk for arbeidstakere som skal drøftes? Forhåpentligvis er det begge deler.Vi er ikke eksperter på området, og skal ikke «kaste den første stein», men det kan være en god øvelse å illustrere temaet i Dalane-perspektiv. Ja, litt enkelt og hverdagslig.Er det etisk riktig å kjøpe «svarte» tjenester. Etter det vi «har grunn til å tro» er det for tiden lett å kjøpe tjenester til hus og hage og så betale «svart». Lokale firma kan for eksempel tilby billig østeuropeisk arbeidskraft til å male huset ditt. Raskt får du spørsmål om du vil betale «hvitt eller svart», altså med eller uten moms, eventuelt uten at arbeidstaker betaler (full) skatt. Er dette etisk riktig av arbeidsgiver, og er det etisk riktig av oss som eventuelt kjøper tjenesten «svart»? Hva med miljøforurensing? Er det riktig å kvitte seg med avfall på en måte som er ulovlig, og er det riktig å be arbeidstaker om å gjøre det ulovlige arbeidet? DT har påpekt noen saker der dette skjer. For tiden er det oppgangstider, stor byggeaktivitet og press i arbeidsmarkedet. Det kan føre til overskridelser på prosjekter. Hvordan blir arbeidsbelastning og overtidsbruk i slike situasjoner? Dersom det pålegges mer overtidsarbeid enn det som er lovlig for å bli ferdig i tide, og for å unngå dagbøter, er det da greit?Tungtransportsjåfører kontrolleres jevnlig for å se om de overholder bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Det er fint. Hva med bussjåfører og taxisjåfører? Er det greit at de som frakter personer skal ha andre regler enn de som kjører last? Hvorfor skal vi kjøres hjem av en sjåfør som har jobbet 15 timer sammenhengende?Når en bedrift må nedbemanne, skal de ansattes representanter involveres så tidlig som mulig. Det skjer som regel ikke. Det vanlige er at ledelse, og også gjerne styret, i praksis har besluttet hva som skal skje før saken kommer ut til de tillitsvalgte.Det går også an å spørre om det er moralsk riktig å underbetale mennesker i en virksomhet som tjener godt. Etter vår mening er det eksempler på det i Dalane. Det gjelder uansett hvilken virksomhet det gjelder, men vi tror at mange i butikkfaget sliter med å leve av den lønna de får.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE