Farlig veistrekning

En strekning på et par hundre meter av riksveien mellom Eie og Tengs er i løpet av de siste par årene blitt den mest ulykkesbelastede i Dalane. To hundre meter nord for Bøgh Hafsøs bilforretning er det kollisjoner så ofte at ulykkene ikke kan avfeies som statistisk opphopning. Strekningen er trafikkfarlig og bør sikres omgående.Det synes å være et mønster i kjøringen. Bilene som kjører nordover, legger seg ofte for langt ut mot midten, i god avstand fra fjellskrenten. Svingen kommer brått på for noen av sjåførene. Litt for ofte ender det med kollisjon med møtende kjøretøy. Andre ganger mister sjåføren kontrollen over bilen som skjærer over gang- og sykkelstien. Et autovern mellom gangstien og riksveien vil hjelpe mye på sikkerheten.Det var mange års politisk kamp for å sikre midler til gang- og sykkelstien mellom Eie og Tengs. Det var stor enighet om at strekningen var mye trafikkert og svært trafikkfarlig. Det ble vist til at strekningen over en periode på flere år var blant de mest ulykkesbelastede i Rogaland. Det var mange trafikkulykker med personskader innenfor en lengde på bare én kilometer, viste statistikken. Etter at den nye gang- og sykkelstien ble tatt i bruk, har antall ulykker med personskader gått med. Men trolig har antall ulykker totalt sett steget. Det er bare flaks at ikke noen av disse ulykkene har fått et langt alvorligere utfall. Flere biler har havnet i vannkanten. Politiets logg viser at det har vært ulykker på denne strekningen fordelt over hele året, ikke bare på vinterstid når veibanen kan være glatt. Dessuten har det vært en hel del ulykker uten personskader som ikke er registrert i noen statistikk. Men dokumentasjonen på at strekningen er trafikkfarlig, er overveldende.Den byråkratiske kvern maler ofte langsomt. Dessverre er det slik at det må skje en alvorlig ulykke for at det skal igangsettes strakstiltak. Det er unødvendig å vente på flere ulykker på strekningen Eie-Tengs. Fjorårets ulykkesstatistikk for Dalane-regionen var nedslående lesning. Med små kostnader kan veien sikres og liv spares. Kunne Eigersund kommune i sin tid forskuttere veianlegget mellom Eie og Tengs, har en også råd til å sikre den mest ulykkesbelastede strekningen i Dalane.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE