Felles satsing på reiseliv

I sitt forslag til kutt gikk rådmannen i Eigersund blant annet inn for å spare 280.000 kroner som er kommunens andel til Reisemål SydVest. Et flertall i kommunestyret gikk i mot rådmannens innstilling - i hvert fall i denne omgang. Det synes som en riktig vurdering i påvente av behandlingen av den strategiske næringsplanen der reiseliv er et satsingsområde. Det ville vært et dårlig signal om Eigersund kommune kuttet denne kostnaden. Derfor er vi enig med "turistsjef" Thor Bernhard Sagland. Han synes at det rimer dårlig om Eigersund kommune velger å kutte støtten til Reisemål SydVest, turistinformasjonen og medlemskapet i Nordsjøveien. Om turistnæringen skal være et satsingsområde i framtida, må også forholdene legges til rette. Dessuten mener Sagland at kommunen får mye igjen for den drøye kvartmillionen det her er snakk om. Han antyder at støtten har en verdi på rundt én million kroner. Markedsføring og ikke minst hvem som skal ha ansvaret og koordineringen av denne, er et viktig element. Da må også kommunen være villig til å bidra med sin del. Selv om det selvsagt kan være fristende å se på reiselivssatsingen når det må kuttes i trange tider, er neppe det rette plassen å begynne. For her må man ikke se seg blind bare på utgiftene. Om for eksempel Reiseliv SydVest lykkes i sin strategi, vil det uten tvil kunne generere inntekter, også til kommunen. Flere bønder har blant annet satset på gårdsturisme som en binæring. Om det skal lykkes å trekke flere turister til distriktet, vil de legge igjen penger blant annet i lokale forretninger. Kan vi også få turistene til å bli værende mer enn på gjennomfart, vil også overnattingssteder som hoteller og campingsplasser nyte godt av satsingen. I neste omgang kan den økte aktiviteten gi skatteinntekter til kommunen. Det gjelder å se potensialet i reiselivsnæringen. I krisetider bør man se litt videre enn bare i nuet. Skal vi klare å skape Eigersund - og Dalane også for den saks skyld - som et attraktivt reisemål for turister, må midlene nødvendigvis være til stede. Det vil være naivt å tro at Eigersund vil selge seg selv uten medvirkning fra Reisemål SydVest. Men det er ikke bare kommunens ansvar. Også reiselivsbedriftene bør ha en viss interesse av en felles satsing. Et annet poeng, som også er viktig å ta med, er at Dalane videregående - etter et visst lokalt påtrykk - fikk beholde sin reiselivslinje. Det bør telle med når kommunale tilskudd til reiselivssatsingen i Eigersund kommune skal vurderes. Ellers kan man risikere at tilbudet forsvinner. Elevene som satser på en utdanning innen reiseliv, har kanskje behov for praksisplasser. Da kan det være viktig at disse finnes lokalt. Samtidig ser de kanskje mulighetene til å skaffe seg en framtidig arbeidsplass på hjemstedet. Kommunale bidrag og vilje til å se muligheter i denne næringen, kan i så måte være en motivasjonsfaktor i elevenes yrkesvalg og hvor de i neste omgang ønsker å etablere seg.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE