Fem-fire-tre-to-en-?

Det finnes fortsatt mange som husker da fem sildoljefabrikker sendte illeluktende røyksignaler over Egersund. Inntil driften ble stoppet i Ryttervik, var det i mange år tre fabrikker i drift. Prosessene er forbedret og effektivisert. Det lukter ikke så mye og så ofte, men sildoljefabrikkene er viktige for havna og distriktet. I tillegg til arbeidsplassene i fabrikkene, skaper de mye aktivitet ved å kjøpe varer og tjenester i nærmiljøet. Dessuten er fartøyene som leverer fisk, viktige for verdiskapingen på havna og i byen. Det er endringer i eierforholdene i Egersund Fisk og i Welcon. Disse selskapene eier hver sin av de to gjenværende sildoljefabrikkene i Eigersund. Endring i eierskap kan bety nye ideer og nye løsninger. Welcon, under sine tidligere eiere, besluttet å avvikle driften på Silfas og å bygge ny fabrikk i Ryttervik. Det er ikke kommet annen informasjon fra de nye eierne fra Austevoll, men det er usikkert hva de ønsker å gjøre. Vi håper at de snart signaliserer hvilke planer de har for anleggene sine i Egersund. Dersom planene er annerledes enn de Welcon tidligere har offentliggjort, kan det ha stor betydning for mange parter. Det er selvfølgelig viktig for de ansatte. Det er også svært viktig for havna i Egersund og dermed for Eigersund kommune. Vi håper det er dialog mellom kommunen og de forskjellige eiergruppene om det som nå skjer. Selv om det kan være både bedriftshemmeligheter, børsregler og taktiske disposisjoner å ta hensyn til, har Eigersund etter vår mening vital interesse av de endringer som nå skjer, eller kan skje. Enkelte i næringen hevder at det bare er grunnlag for én sildoljefabrikk i Egersund. Det er endringer i tilgangen på fisk. Dessuten er teknologien både på fartøy og landanlegg slik at det er lettere å gå lange strekninger for å levere. Hvis Welcon bygger ny fabrikk i Nord-Irland, vil det også begrense leveransene av fisk til Norge. Omstrukturering av denne næringen har pågått kontinuerlig i flere år. Egersund har hatt unaturlig mange fabrikker. Nå er neste kapittel i ferd med å skrives. Vi tror ikke at alle sildoljefabrikkene i Egersund vil bli avviklet. Etterspørselen etter produktene de lager, er veldig stor. Det vil den fortsatt være. Hvis utviklingen blir slik at ingen eiere til slutt har tilknytning til Eigersund, vil det være nøkterne og kyniske økonomivurderinger som legges til grunn for beslutningene om videre drift. Da er det råstofftilgang, eiernes ønsker og markedskreftene som bestemmer. I hvilken grad det er mulig å påvirke det som skjer, er usikkert. Det går likevel an å holde seg godt orientert om det som skjer, og om eventuelle konsekvenser dersom det blir endringer. Vi oppfordrer derfor til dialog mellom eiere og myndigheter. Mye står på spill.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE