ANNONSE

Fjern skiltene!

Stavanger 2008 er historie. Likevel står det fortsatt skilt i vår region som viser vei til den europeiske kulturhovedstaden. De burde vært fjernet for lengst. At Stavanger-regionen beholder skiltene, er for så vidt greit. Vi har riktignok mange gode minner om flotte arrangement også i Dalane i regi av Stavanger 2008. Fyrfestivalen, der imponerende "Troll og is", forestillingen av og med psykisk funksjonshemmede var et svært sentralt innslag, fikk tilskudd fra Stavanger 2008. Det samme gjorde Okka Festival, den spektakulære Bandaloop-forestillingen i Gloppedalsuren og Dalane kulturfestival, for å ha nevnt noen. De fleste her sør ser trolig tilbake på disse som lokale arrangement fulle av gode opplevelser uten å tenke Stavanger 2008 i det hele tatt. Det er nok helst de mange konsertene, paradene, utstillingene, forestillingene og andre aktiviteter i oljehovedstaden kulturbyåret blir forbundet med, og som det kan være verdt å bli minnet om av folk på Nord-Jæren. Der er man nok fortsatt mer opptatt av statusen kulturbyåret tross alt ga for den delen av fylket. Riksdekningen, eller mangel på interesse fra riksdekkende media, viste vel at dette først og fremst er noe man forbinder med Stavanger. På E39 og riksvei 44 virker skiltene nå veldig malplassert, for å si det forsiktig. Vi er tross alt snart halvannen måned inn i det nye året, og faktisk to måneder etter at avslutningen på kulturbyåret ble behørig markert - i Stavanger. Ikke er skiltene særlig fine heller. Nå har heldigvis de fleste i vårt distrikt fått stå i fred, men enkelte steder har de vært et yndet hærverksmål. I Åna-Sira har skilt blitt veltet og malt svarte. Det er langt fra noe vakkert syn, noe som er med og forsterker at hensikten med disse skiltene har gått ut på dato for lenge siden. Kommunene har fått tilbud om å overta skiltene. Hva de i så tilfelle skal brukes til, er vanskelig å forstå. Det kan umulig være for at de fortsatt skal stå langs hovedveiene. Det vil vel heller ikke Vegvesenet tillate. De har naturlig nok gitt en begrenset tillatelse til å ha skiltene oppe - som ett av få unntak, vil vi tro. Vegvesenet er vanligvis - og det med god grunn i de fleste tilfellene - svært strikse med hva slags informasjon som det skal være lov å ha så nær veiene, kanskje med unntak av noen av sine egne skilt i forbindelse med veiarbeider og liknende. Det kan nemlig være en viss trafikkfare forbundet med å ha skilt med for mye informasjon i på slike steder. Bilførere og andre veifarende skal helst ikke bli distrahert av informasjon som kan ta bort oppmerksomheten. Forhåpentligvis er disse irritasjonsmomentene snart historie. Det er signalene også fra de ansvarlige. Skiltene skal bli fjernet i løpet av denne måneden.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE