Flaskehalser og byutvikling

Hvis Egersund by skal ha utviklingsmuligheter, må det lages tydeligere planer for mulig framtidig bystruktur, og enkelte flaskehalser må fjernes.Slik det er i dag, har Egersund små muligheter for å utvide sitt bysentrum. Det finnes mange områder som kan utvikles for boligbygging, og det finnes muligheter for framtidige næringsarealer, riktignok med begrenset tilgang til havn.Men det bør være en visjon for et større sentrum. Etter vår mening er det mest nærliggende arealet, bokstavelig talt, området på Eie mellom jernbanestasjonen, Rauhedlå og tunnelen til Eigerøy. Her er det betydelige arealer som kan bli en integrert del av et utvidet Egersund sentrum.For at det skal være mulig å gjøre på en god måte, må også veinettet tilpasses. Hvis området skal utbygges i betydelig grad, vil Eiekrysset med rundkjøringene og brua der, bli en enda større flaskehals enn det de er i dag. Etter vår mening bør det derfor lages ny vei/bru over Eieåna, omtrent der hvor det vurderes å bygge ny gangbru. Veien med bru må selvfølgelig lages med tilfredsstillende gang- og sykkelsti. Dersom det lages ny bru og ny vei, vil de som skal bo og arbeide i området, ha like kort vei til dagens sentrum som beboere i Havsøy. Hvis området skal ha høy utnyttelsesgrad, og det bør det, så kan ikke all trafikken sluses via et overbelastet Eie-kryss.Det er en del forutsetninger som må på plass dersom Eigersund kommune skal sikre denne enestående, og kanskje eneste, muligheten for å utvide sentrum. Det aktuelle området må planlegges utbygget på bymessig vis. Det må altså ikke i særlig grad benyttes til eneboliger og lav bebyggelse. Her bør det legges til rette for en tett kombinasjon av næringsbygg, inkludert butikker og moderne boligbygg. Det må også gjøres nødvendige tiltak for å sikre at det er mulig å plassere bru/vei på begge sider av Eieåna. Det er begrenset med ubebygde arealer i dag, og disse må sikres for framtidige behov.Hvorfor bør dette gjøres? Jo, uten dette vil Egersund forbli en småby eller en delt by. Byen er tjent med å kunne utvikle et større, sammenhengende sentrumsområde.At en slik løsning også kan bidra til å bedre de trafikkmessige utfordringene, er naturlig.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE