ANNONSE

Flott med engasjement

Sommertida er kanskje ikke den beste når det gjelder å få innspill under høringsrunder om nyetableringer i industriområder. Det er saken om Hermod Teigen og planleggingen av et fragmenteringsanlegg i Holevik på Eigerøy et godt bevis for. Inntil nylig var det bare kommet inn to reaksjoner på søknaden om utslippstillatelse. Den ene reaksjonen kom fra Mattilsynet. De hadde ingen merknader til søknaden. Den andre var fra Per Svanes i Fugloddveien. Han er ikke videre begeistret, for å si det mildt, til at Hermod Teigen AS får tillatelse til luftutslipp som kan inneholde så vel asbest som tungmetaller. Det fortalte han til Dalane Tidende. Siden har ikke reaksjonene latt vente på seg. Etter oppslaget i DT for ei uke siden har flere andre privatpersoner kommet på banen. Flere har tatt initiativ til underskriftskampanjer for å få stoppet anlegget. Lørdag var motstandere på stand i Egersund sentrum. Mange skrev seg på listene. Det viser at eigersunderne er opptatt av nærmiljøet. For i tillegg til eventuelle skadelige stoffer til sjø og luft, må nabolaget også påregne et visst støynivå i perioder. Derfor er det grunn til å reagere slik Svanes og initiativtakerne til underskriftskampanjen har gjort. Vi mistenker dem på ingen måte for å være motstandere av industrietableringer på Eigerøy. Det vet de vil komme. I Holevik, som er aktuelt i denne omgangen, har Eigersund kommune over flere år lagt til rette for ny industri. Men naboene vil naturlig nok vite hvordan virksomheten vil virke inn på deres hverdag. De er opptatt av eventuell helsefare ved et anlegg av dette slaget. Da tenker de på det fysiske miljøet så vel på forurensing. Derfor er de i sin fulle rette til å reagere. Faktisk skulle vi ønsket at enda flere kom på banen når det gjelder forhold som kan få konsekvenser for nærmiljøet. Et engasjement av det slaget er et godt bevis på at lokaldemokratiet fungerer. Det viser også at folk bryr seg om sitt eget nærmiljø. Samtidig er dette et klassisk eksempel på konflikter som kan oppstå mellom industrietableringer og nabolag. I dette tilfellet er det bebyggelse i forholdsvis kort avstand til Holevik. Det er heller ikke langt til sentrum med omliggende bebyggelse. Kommunen har lagt ned mye arbeid og penger for å gjøre Holevik klar for ny, helst havnerelatert industri. Nå skal forhåpentligvis snart tilbakebetalingen starte. Det er også viktig å få etablert nye virksomheter i tider der noen næringer fortsatt sliter som følge av finanskrisa. Det dreier seg også om nye arbeidsplasser, men i et beskjedent antall. Hermod Teigen-anlegget bør likevel ikke få ja på sin søknad før det er gjort grundige miljømessige analyser av konsekvensene for miljø og nabolag. Med de kraftige reaksjonene som nå har kommet, spørs det Holevik er rett plass for Teigen. Kanskje finnes det bedre egnede og mer skjermede områder i forhold til nabolag som Eigersund kommune kan tilby denne virksomheten? Holevik bør være attraktiv nok for andre etablere. Det er jo også andre interessenter som kommunen venter svar fra.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE