ANNONSE

Folkefesten har en pris

Egersund Sentrumsforening er bekymret over at det store teltet som brukes under Oktoberfesten, legger beslag på så mange kortidsparkeringsplasser i sentrum. Styreleder Bernt Blitzner minner om at p-plassene er sårt tiltrengte under en av de travleste og best besøkte helgene i løpet av høsten. Oktoberfesten sammenfaller nemlig i tid med Sentrumsforeningens årlige høstmarken. Sentrumsforeningen har understreket at de er meget positive til Oktoberfesten som sådan, men at de gjerne hadde gjerne sett at kommunen i større grad hadde kompensert for bortfallet av alle p-plassene. Areneset i Egersund sentrum ble stengt av allerede mandag, for å gi plass til det store teltet. Årsaken kommunen gir for å ha gitt tillatelse til å reise teltet på Areneset, er at det store Byteltet ennå ikke er klar. Her har kommunen fått forsikringer om at dette skal leveres til våren en gang. Sentrumsforeningen har et vesentlig poeng i at det kan oppleves som betenkelig at så mange p-plasser forsvinner i en hel uke på grunn av et arrangement som foregår på kveldstid fredag og lørdag denne uken, når det samtidig er stor aktivitet på dagtid knyttet til høstmarken. Lillian Lode, som er daglig leder i Gullsmed Lode, har gått lengst og kalt situasjonen "på grensa til skandale". Hun har skrevet brev om saken til ordføreren. Vi skjønner godt at Sentrumsforeningen reagerer. Konsekvensene knyttet til redusert handel kan potensielt være store, og det er forståelig at det å miste 90 p-plasser oppfattes som ugreit. På den andre side er det grunn til å minne om at det alltid er noe som må ofres dersom det skal stelles i stand folkefest og store festivaler. Da er det ikke uvanlig at veier må stenges av og at fremkommeligheten og tilgangen på p-plasser blir redusert. I all hovedsak er folk i Egersund bortskjemt når det gjelder tilgangen på p-plasser, og ikke minst gjelder dette gebyrfri parkering. Vi ser gjerne at distriktet får enda flere slike store arrangementer og begivenheter, så som høstmarken og Oktoberfesten. Slike initiativ er meget positive for næringsvirksomhet, livskvalitet og framtidig befolkningsgrunnlag. Folk har lyst til å være der ting skjer. Dersom Egersund og Dalane er stedet der det skjer mye, samtidig som du får med deg kvalitetene knyttet til å bo på et mindre sted, vil tilflyttingen av både innbyggere og næringsliv kunne øke. Da vil det bli opplevd som attraktivt å bo og arbeide her. Det er verdt å merke seg at ordfører Terje Jørgensen jr. i Dalane Tidende onsdag minnet om at det er en engangsforeteelse at oktoberfestteltet reises på Areneset, i påvente av at Byteltet skal bli ferdig. Det er det verdt å merke seg. Derfor tror vi at hovedfokuset nå bør være på det positive som skjer i helgen, og at vi alle slutter opp om arrangementet. I tillegg er det grunnlag for å gi solid ros til de som bærer fram arrangementene, og som har tatt på seg arbeid som kommer hele lokalsamfunnet til gode. At vi mister noen p-plasser i noen få dager, bør være til å holde ut.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE