For snevert?

Har diskusjonen om regionnavn låst seg fast? Det kan stilles en rekke spørsmål ved den diskusjonen som pågår om valg av betegnelse for Dalane i forbindelse med markedsføring i reiselivsbransjen.Bør det i det hele tatt kalles en region? Det kan tenkes at regionnavnet i framtida vil bli brukt om større områder som består av sammenslåtte fylker. Hva blir da en region? De som har interesse av den pågående diskusjonen, synes å ha begrenset den til et valg mellom to aktuelle navn, Dalane eller Egersundregionen. Det er ikke sikkert at noen av disse navnene er det som er best egnet i det lange løp. Ingen av dem er sterke "merkenavn" i utgangspunktet. Velges ett av disse, må det uansett settes inn store ressurser for å bygge opp en identitet som "selger". Det kan være grunn til å studere hva danskene har gjort og gjør. Nordmenn har i mange år fartet til Danmark i stort antall. Det kan ikke være tvil om at danskene har utviklet en stor og effektiv reiselivsnæring. Den viktigste grunnen til at de lykkes, er selvsagt produktet. Overnattingsmulighetene, vennligheten, pakketilbudene, nærheten og attraksjonene, men også den effektive markedsføringen. Etter vår oppfatning kan det være mye å hente på å studere det danskene har gjort. Det virker også tydelig at danskene har en godt koordinert strategi når de selger sine reiselivsprodukter. Vi antar at det også kan være verdt å studere hvordan danskene bruker navn på byer, områder og såkalte destinasjoner. Kanskje bør det bringes inn flere tanker og forslag før det låses fast hvordan Dalane skal markedsføres i framtida. Og er det nødvendigvis det riktige å selge oss "bare" som Dalane?Det følgende er ikke ment som forslag, men som tankespill i en diskusjon som synes å ha låst seg fast. Styrelederen i Reisemål Syd Vest signaliserer at destinasjonsselskapet bør vurdere å skifte navn. Vi deler synspunktet om at selskapet og "regionnavnet" bør være det samme. Det forsterker effekten. Men kanskje er det nettopp "Sydvest" som er den gode betegnelsen. Vi er det eneste området i Norge som kan kalle oss nettopp det. Eller kanskje er vi Nordsjøregionen. Da kan ingen oppfatte at det kanskje er i Sverige. Disse er mulige navn som ikke begrenser markedsføringen til Dalanes nåværende grenser.Sør-Rogaland kan være en mulighet, men det vanskeliggjør å inkludere aktiviteter og reisemål som faktisk ligger i Agder, så det er neppe det beste.Vi tror også at det blir veldig viktig for ferjerederiet Fjord Line at det velges løsninger som gjør det positivt og attraktivt å komme hit med ferje. Rederiet har god markedsføringskompetanse. Vi forutsetter at de i det minste blir spurt til råds i den diskusjonen som pågår. Vår lille oppsummering må derfor bli: Undersøk med de som har lykkes, snakk med de som har kompetanse, løft blikket og finn et begrep som har framtidsmuligheter, unngå prestisjekamp og samle kreftene.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE