For stort distrikt

Veterinærene skal få større vaktdistrikt. Det blir i hvert fall utfallet om Landbruks- og matdepartementet får gjennomslag for sitt forslag. I dag er det 161 vaktdistrikt i Norge. Det antallet ønsker departementet å redusere til 57. For veterinærene i vårt distrikt får det store konsekvenser. I dag dekker veterinærvakta kommunene i Dalane. Dersom området blir utvidet, vil det også omfatte Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal. Det betyr at utrykningstida blir betydelig forlenget, avhengig av hvor veterinæren er når henvendelsen kommer. Det er rundt 20 mil mellom ytterpunkt som Ørsdalen og Kvinesdal. Denne delen av landet er heller ikke den mest farbare. Bare de færreste brukene ligger langs E39. Det betyr at det vil gå både to og tre timer før veterinær kan være på plass. I livstruende tilfeller kan det være altfor lenge.Men det dreier seg ikke bare om avstander. Bare i Dalane er det rundt 700 bruk som driver med husdyr. Det synes mer enn nok for en veterinær å kunne rekke over i helger og på nattestid.At ei slik ordning vil være med på å gi dyra mye unødvendig lidelse, synes åpenbart. Og nettopp hensynet til dyra bør veie tungt i det videre arbeidet med å fastsette grensene for framtidige vaktdistrikt.Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg. Såvel veterinærene som bøndene har protestert kraftig på forslaget. Det er ikke vanskelig å forstå. De kjenner lokale forhold og vet hvor skoen trykker. De mener at det ikke er noen faglig grunn til å redusere tallet på vaktdistrikt. Kanskje departementet har vikarierende motiv for å endre på grensene? Om veterinærene nekter å skrive under på avtalen, spekuleres det i om dette er ren uthalingstaktikk fra departementets side. Det skal være interessert i å få veterinærvakta til å bli et kommunalt anliggende. Det ønsker ikke veterinærene. Derfor har de henvendt seg skriftlig til Mattilsynet for Dalane, Sirdal og Flekkefjord og bedt om at de formidler protestene videre til rette vedkommende. I klare ordelag går det fram at vaktordninga ikke vil være i nærheten av å kunne fungere tilfredsstillende. «Håpløst» er uttrykk som er brukt. For vi som kjenner dette distriktet, synes det å være god dekning for en såpass klar tilbakemelding.Når det kommer forslag som dette, kan man mange ganger lure på hvor lang avstanden er fra saksbehandlerne i Oslo til det virkelige livet ute i bygde-Norge. Forslaget til ny veterinærvaktordning er et godt, eller skal vi heller si dårlig, eksempel på dette.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE