ANNONSE

For strengt

    Den siste uka har Egersund havn vært fylt av store snurpere. Og de søkte ikke havn på grunn av dårlig vær på fiskefeltene. Landliggen skyldes heller ikke oppfiskede kvoter av nordsjøsild. For det har vært nok av råstoff. Nei, faktisk lå fartøyene «i kø» i håp om å slippe ut. Det hele skyldes Norges Sildeslagslag. De har ført en svært streng regulering for fartøyene. Det ble gjort ut fra erfaringene da fisket startet. Da var fisket fritt. Det resulterte i en litt motsatt situasjon. Konsumfiskmottakene hadde ikke kapasitet til å ta imot all silda. I stedet gikk en del av fisken til sildoljefabrikkene, noe som gir lavere pris for råstoffet. Derfor var det kanskje ikke helt unaturlig å foreta visse reguleringer. Det ble satt opp utseilingslister og turkvoter på 150 tonn. Sildesalgslaget satte ei døgnkvote på tusen tonn til matjesprodusentene. Det viste seg å være lite. Bare halve produksjonskapasiteten på land ble utnyttet. Vi har forståelse for at «laget» ønsker å holde et visst prisnivå, men det burde vært vist noe mer smidighet i forhold til mottakene, slik at de hadde fått utnyttet produksjonskapasiteten bedre. På land har ikke reaksjonene latt vente på seg - og det med god grunn. Daglig leder ved Egersund Seafood betegner situasjonen som en katastrofe. Det er å strekke det vel langt, men det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Seafood-lederen fortviler. Mottakene ønsker, naturlig nok, å få i land så mye av den feite nordsjøsilda som mulig. Sesongen for matjessild er nemlig kort, bare noen få uker. Derfor gjelder det å få utnyttet produksjonen fullt ut. Det var de ikke i nærheten av i forrige uke. Så nå er det bare å håpe at Norges Sildesalgslag tilpasser reguleringen noe bedre, slik anleggene på land får tak i leveranser som er store nok til full kapasitetsutnyttelse. Sponsorstyrt Årets nordsjørittdeltakere må til Sandnes for å hente sine startnummer. Slik blir det vel gjerne når sponsorene får være med å styre. Tidligere har det vært mulig for deltakerne sør i fylket å få utlevert startnummerne hos Tengesdal Sport. Nå må de altså ta en ekstra tur til Spinn Sykkelshop i Sandnes for å hente startbevisene. Tanken bak er trolig såre enkel, sett med sponsor- og arrangørøyne. Når de sykkelfrelste først er inne i butikken, er det kanskje naturlig at de også legger igjen noen penger i nytt utstyr. Men det får være måte på å la det kommersielle dominere. Nå er det heldigvis ikke personlig frammøte som gjelder, får vi håpe for deltakernes skyld. Derfor er det fortsatt noen dager å organisere «hentelag» på. Vi vil vel også tro at mange av bedriftslagene som er meldt på, har fått til ordninger som gjør det mulig å få til en mer rasjonell henting på. For det virker i utgangspunktet både lite praktisk og en smule kaotisk om 7.500 syklister skulle troppe opp i sykkelbutikken på Sandnes.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE