Fordel med eget kulturutvalg

Når kultur konkurrerer med skole, helse og barnehager, er det ikke vanskelig å forstå hvem som blir den tapende parten – naturlig nok. De tre sistnevnte er tunge sektorer som krever mye. Derfor blir det som oftest kulturavdelingen som blir sittende igjen med minst når ressursene skal fordeles i et utvalg som dekker alle disse fire feltene.Det kan det bli endring på nå. Et politisk utvalg har nemlig sett på utvalgsstrukturen i Eigersund kommune. Deres anbefaling er at kultursektoren igjen skal få sitt eget utvalg. Det håper vi kommunestyret er enig i og banker saken gjennom når den skal behandles i septembermøtet.Det er ikke tvil om at kultursektoren trenger et løft som det denne omorganiseringen kan gi. Da kommunen måtte gjøre drastiske kutt i utgiftene på begynnelsen av 2000-tallet, ble nemlig kultursektoren mest skadelidende. Blant annet ble stillingen som kultursjef fjernet. Samtidig ble bemanningen kraftig redusert.Å si at kulturavdelingen er drevet på sparebluss, er den milde beskrivelsen. Og det er ingen kritikk mot de ansatte. Heller tvert imot. De har gjort det man kan forvente – og vel så det – med svært begrensede ressurser. Når man ønsker å drive aktiv kulturformidling, kan fort frustrasjonen ta overhånd om man mangler de nødvendige midlene.Slik forholdene har vært de siste åra, sier det nesten seg selv at det er nødt for å bli mye papirarbeid. Mye rutinearbeid kan fort gå ut over kreativiteten og motivasjonen, egenskaper som er svært viktige når man driver kulturarbeid. Lag og foreninger har forhåpentligvis fått den nødvendige hjelp og rettledning. Det er heller savnet av den utadrettede virksomheten som har vært merkbar. Det har vært et minimum av kulturarrangement i regi av kulturavdelingen de seinere åra. Blant unntakene er medvirkningen til kultur-, vise-, fyr- og Okka festival. Der har så absolutt kultur- og fritidssektoren bidratt med sitt.Eget «kulturstyre», samtidig som Eigersund igjen får ansatt kultursjef, vil gi de kulturansatte tiltrengte ressurser som igjen gir rom og motivasjon for kulturformidling i større grad enn det de har anledning til i dag.Selv om Eigersund skulle få ny kultursjef igjen, mener utvalget at det ikke bør gå ut over den kommunale støtta til Egersund byutvikling. Også det synes som en fornuftig tankegang. Etter et drøyt halvår i drift er det allerede klare tegn på at den kommunale millionen, fordelt på tre år, som er avsatt til denne nyskapningen, har gitt resultater. Vi er også enig med utvalget i at et samarbeid mellom kultursektoren og Egersund byutvikling vil være et pluss for kommunen. Ved å spille på hverandre vil man kunne oppnå resultater som så vel fastboende som tilreisende vil kunne nyte godt av. Trivsel, gode oppvekstvilkår og et tilfredsstillende kultur- og fritidstilbud er jo også noe av det mange vurderer når de skal etablere seg på et nytt sted.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE