Førerkort og edruelighet

Det har vakt stor oppsikt og debatt etter at politiet har fratatt en 19-årig mann fra Egersund førerkortet på grunn av manglende edruelighet. Nå har Politidirektoratet gitt sin uforbeholdne støtte til politiet, mens 19-åringens advokat Sigvart Bilstad karakteriserer overfor Aftenbladet svaret fra direktoratet som «tarvelig» og varsler nå stevning mot Staten. Han regner med at saken vil bli behandlet i Dalane tingrett til høsten. Saken mot 19-åringen har mange dimensjoner. Begrun-nelsen politiet har brukt, er at mannen gjentatte ganger har vært i ordensmaktens søkelys på grunn av festing, fyll og støyende musikk. Også advokaten bekrefter at hans klient er en «festløve». I et svar til Stortinget, der stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) tok opp saken, svarte justisminister Knut Storberget ifølge Aftenbladet at det å ta fra noen fører-kortet må begrunnes med manglende skikkethet som bilfører. Noe Bilstad mener mangler i saken. Overfor avisen påpeker han at hans klient aldri er pågrepet for promille-kjøring, og at han oppfører seg fint i ukedagene og at han trenger bil og førerkort i jobbsammenheng. Striden i denne saken berører forståelsen av Vegtrafikk-loven, der det i paragraf 24, 4. ledd, heter: «Den som skal få førerkort, må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers.» Ulempen med å debattere enkeltsaker i mediene, er at det ofte vil kunne oppstå en skjevhet i hvilken informasjon som kommer offentligheten for øre. Mens 19-åringens advokat prosederer saken gjennom mediene, er politiet ilagt en lovpålagt taushetsplikt om «noens personlige forhold». Denne taushetsplikten gjelder selv om motparten aldri så mye benytter seg av ytringsfriheten. Taushetsplikten kan også misbrukes som et vern mot uønsket søkelys, som begrunnelse for å ikke kommentere forhold av kritikkverdig art. Det faktiske grunnlaget for forvaltningsmessige vedtak i politiet og andre statlige etater er ofte mer omfattende enn det vi er klar over, selv om det selvsagt finnes unntak. Slik saken nå står, ser det ut til at politiet har gjort en grundig jobb i sine vurderinger som ledet fram til vedtaket om å frata 19-åringen førerkortet. Politidirektoratets ufor-beholdne støtte tyder også på det. Dalane Tidende har blant annet mottatt leserinnlegg fra noen av mannens naboer, som nyanserer bildet som 19-åringens advokat har gitt av saken. Det kan ikke være sånn at folk får beholde fører-kortet, uavhengig av hva slags livsførsel de fører til vanlig. Med førerkort følger stort ansvar. Små feilvurderinger kan faktisk koste liv i trafikken. Det er det viktig å huske. Førerkort er et privilegium, ingen menneskerett. Vi er mer bekymret over politiets manglende mot i andre enkeltsaker, der man på grunn av små forhold i et lokal-samfunn kan finne på å vike unna der man burde ha satt hardt mot hardt. Det er grunn til å spørre om politiet hadde truffet et tilsvarende vedtak dersom saken handlet om en mer ressurssterk og eldre borger. Vi håper svaret er ja, men vi er på ingen måte sikre. Uansett vil det bli spennende å følge saken i tingretten,|for å se hvilke terskelnivåer retten velger å følge for å kunne frata noen førerkortet for «manglende edruelighet».For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE