Forgubbing i Eigersund

Kommuneadministrasjonen er bekymret over tendenser til forgubbing. Rådmann og økonomisjef advarer politikerne ut fra økonomiske betraktninger. Blir overvekten av pensjonister for stor, blir det problemer i økonomien, mener de. Det er et for snevert synspunkt. Problemet er mer alvorlig enn som så. Mange ungdommer fra Eigersund flytter fra byen for godt når de er ferdige med videregående skole. Det finnes ikke nok jobber til ungdom med høy utdanning i regionen. Heller ikke i det øvrige næringslivet er det særlig vekst. Det gjør at flyttestrømmen går mot de større byene. Denne tendensen har forsterket seg de siste årene. Eigersund har et stort fødselsoverskudd, men med en betydelig netto utflytting.Statistisk sentralbyrå lager prognoser der folketallet i hver eneste by i landet fremskrives. Eigersund har svak vekst, og det anslås at vi må vente til 2020 før innbyggertallet passerer 14.500, en økning på 1.000 i forhold til i dag. Samtidig vil andelen av innbyggere over 66 år øke mer enn innbyggere i arbeidsfør alder. En slik utvikling vil gjøre noe med Eigersund som by. Den vil miste vitaliteten og dynamikken som ligger i å ha en ung befolkning. Det er ikke først og fremst et økonomisk problem, men et samfunnsproblem i videre forstand.Skal en snu trenden, må Eigersund kommune være mer imøtekommende overfor de som vil satse i kommunen. Håndteringen av Eikunda er et eksempel. Kommunen burde rullet ut den røde løperen da byggesøknaden ble levert. 7.000 kvadratmeter med nye forretningslokaler er planlagt, en satsing som vil gi flere nye butikker, flere ansatte og styrke Eigersund som handelssenter. Byggeprosjektet burde vært i gang forlengst. I stedet blir det stadige utsettelser fordi politikerne vil ha flere opplysninger og pirker på detaljer. Driver man det spillet for langt, vil leietakerne miste interessen og si takk for seg.Eigersund kommune burde vært pådriver for å få realisert prosjektet og ikke en bremsekloss.Nyetableringer alene snur ikke flyttestrømmen, men det er et viktig bidrag. Får man universitetsfilial til Eigersund, er det flott. Det er mange små og store bidrag som skal til for å snu trenden. For kommunens politiske ledelse må det  være et overordnet mål å sikre vekst igjen. For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE