Fornuftig grep

EIK har nylig ansatt daglig leder i full stilling, mens Egersund Tennisklubb i et par år har hatt et engasjement, begrenset til en liknende funksjon noen timer i uka. Også Eiger jobber med de samme planene, etter det vi forstår. Kanskje bør også andre, lokale klubber og foreninger av en viss størrelse søke etter liknende løsninger. Dette virker nemlig som et strategisk riktige grep. Mange klubber sliter med å få medlemmer til å påta seg styreverv og andre oppgaver fordi de frykter at belastningen blir for stor. Vi har dessverre mange eksempler på at dyktige folk enten sier nei eller at de blir passelig leie og gir seg etter kort tid fordi slike verv tar for mye av fritida. Særlig kan belastningen bli stor på de som sitter i de tyngste vervene og som også har med inntektsbringende tiltak å gjøre. Og det er nettopp på slike områder en daglig leder vil komme inn og gi sitt viktige bidrag til at styremedlemmer og andre frivillige, tillitsvalgte som trenere og ungdomsledere, kan få nødvendig avlastning. For det er nok av oppgaver å ta tak i. Særlig er det viktig å kunne kontakte og pleie sponsorer og andre støttespillere i arbeidstida, samt følge med på når det offentlige har frister for tilskudd av forskjellige slag. I dag fungerer det ofte slik at tillitsvalgte må «stjele» tid av en velvillig arbeidsgiver for i det hele tatt å kunne utføre oppgavene de er satt til av klubbledelsen. Men en slik virksomhet setter naturlig nok sine helt klare begrensninger. Med en daglig leder på plass i klubbhuset på Husabø vil den aktiviteten kunne organiseres og tilpasses på en mye bedre og langt mer effektiv måte. Sponsorene er alltid viktige samarbeidspartnere, særlig gjelder det i ei tid der flere lokale bedrifter og virksomheter enten fortsatt er merket av finanskrisa, eller i beste fall har en viss føling med etterdønningene. Den rette personen vil uten tvil kunne bidra til å generere inntekter nok til deler av eller aller helst hele summen til egen lønn. Men her bør kanskje også kommunen bidra. I Hå er det ei ordning der de fire største idrettslagene får et visst tilskudd til å lønne en daglig leder. Kanskje bør Eigersund vurdere å gå inn på Hå-modellen. Det er gjort henvendelser tidligere fra så vel Idrettsrådet som klubbene, men uten positivt vedtak. Idretten og foreningslivet gjør en innsats for lokalmiljøet som er av uvurderlig betydning. Men det koster å skape aktiviteter og tilbud for barn og unge. Om tilbudene blir redusert, eller i verste fall faller helt bort, kan det få store, negative følger som kan bli en belastning på andre deler av kommunebudsjettet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE