Fortsatt misjon

Denne uka dro et reisefølge fra Dalane av gårde til Madagaskar, ei stor øy utenfor kysten av Afrika. Turen ledes av Ronald Mong, som selv har tjenestegjort som misjonsprest på Madagaskar. Andre i gruppa har, eller har hatt, forbindelse til nåværende eller tidligere misjonærer. De som er på Madagaskar i disse dager, vil få innblikk i det historiske og nåværende arbeidet som er gjort av norske misjonærer i dette fjerne landet gjennom mange, mange år.Tilsvarende har det vært, og er, misjonærer fra Dalane-regionen i mange andre land i verden. De har som regel reist for å hjelpe mennesker som lever under vanskelige forhold og som mangler mye når det gjelder helsestell, ernæring, vann og bolig. De har også reist for å spre sin kristne tro, og for å omvende «hedninger» og sikre dem frelse og trygghet. Det ligger til grunn for alt misjonsarbeid. For å støtte misjonsarbeidet, har det i mange generasjoner vært samlet inn penger i menighetene i Norge. Det er gitt til kollekter, og det er arrangert utlodninger og basarer. Mange er med i fast givertjeneste og er fortsatt villige til å støtte opp om misjonsarbeidet.Ideen med misjonsarbeid er ikke uproblematisk. Få tviler på det humanitære arbeidet som gjøres på misjonsmarkene, ofte under usikre og vanskelige leveforhold, men mange er skeptiske til det de oppfatter som kultur- og trosimperialisme; det å dytte på andre folkeslag vår levemåte, vår tro, samt våre språk og verdier. I dagens globaliserte og mer multikulturelle verden, også hos oss, blir misjonstanken kraftig utfordret.Nå kan vi se representanter for andre og til dels fremmede religioner i arbeid hos oss. Det er en uttrykt skepsis fra mange til imamer, mullaer og andre religiøse ledere som sprer sine meninger og sin tro i Norge. Norske myndigheter sender penger for å støtte driften av koranskoler, blant annet i Pakistan. Der skjer mye av den fundamentalistiske opplæringen i læren om Islam og Koranen. Den tradisjonelle norske misjonen mottar også stor støtte fra myndighetene til sitt arbeid. Det er lett å se at motsetningene blir tydeliggjort i vår tid, når mange mennesker flytter til andre land og andre verdensdeler. Samtidig reiser de fleste av oss mer enn noensinne og får innsikt i levesett og tradisjoner hos andre folkeslag. Uavhengig av det syn man måtte ha på misjonsarbeidet, er det grunn til å la seg imponere over at så mange har reist fra vår trygge del av verden, og brukt store deler av sitt liv til nytte for andre. I en tid der vi i stor grad dyrker egoet, kan det være verdt å reflektere over.Misjonsarbeidet står fortsatt sterkt i regionen vår. Offervilje, idealisme og eventyrlyst blandes i den sorte gryte. Fortsatt reiser unge mennesker ut på misjonsmarkene, skjønt i dag er de vel mer å finne i byer enn på marker. Den siste misjonær er ennå ikke sendt fra Dalane.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE