Fremmedfrykt

      Et flertall av de 546 dalbuene som Infact spurte for Dalane Tidende i forrige uke, vil ikke ha asylmottak i sin egen kommune. 51,4 prosent svarer negativt til dette. Bare 30,4 prosent er positive. Størst skepsis er det i Sokndal, der 63,6 prosent ikke vil ha asylmottak i kommunen. Mest positive er innbyggerne i Lund, der 38,9 prosent sier ja til asylmottak. I Eigersund er svaret omtrent et sted midt i mellom. Her vil et flertall, 53,2 prosent, gjerne unngå asylmottak i egen kommune. Tallene er neppe unike i norsk målestokk, men sier likevel litt om at de ansvarlige myndigheter som leter etter flere mottaksplasser og som er ansvarlig for integreringsarbeid, har enkelte utfordringer i møtet med norske borgere. I Sokndal blir den negative stemningen forklart med de dårlige erfaringene med flyktningemottaket som ble etablert i kommunen i 2002, og som ble nedlagt igjen i 2005, på grunn av avtakende flyktningestrøm til Norge. Kjell Stene, som var med på å etablere mottaket, peker på at mye intern strid og uro førte til at det tidvis kokte på mottaket på slutten av driftsperioden. Det mener han at Hero, som drev mottaket, må ta sin del av ansvaret for. På den andre siden blir tallene i DT-målingen tolket som svært positive nyheter for Lunds vedkommende. Lund har i dag asylmottak, i motsetning til Sokndal som ikke har dette lenger. Mottaksleder Unni Mydland ved asylmottaket Sana, mener resultatet bekrefter at folk i Lund er veldig rause og har omsorg for andre mennesker. Det desentraliserte mottaket i Lund har i dag fullt belegg med 120 flyktninger. Ordfører Olav Hafstad tror mye fremmedfrykt har rot i frykten for det ukjente. Han mener at dersom folk blir kjent med asylsøkerne, vil skepsisen forsvinne. Hafstad har trolig ret, i alle fall et godt stykke på vei. Tallene forteller heldigvis bare en del av bildet, selv om det er en bekymringsfull del i forhold til det som kan se ut som en utbredt fremmedfrykt i Dalane. Eigersund kommune er eksempelvis kommet meget langt i sitt integreringsarbeid og oppfølging av flyktninger. Bildet er derfor ikke udelt negativt. Men det er grunn til å ta på alvor de strømningene i folkedypet som meningsmålingen avdekker. Det er vårt prinsipielle syn at vi skal og må ha hjerterom|til å ta imot mennesker som er på flukt og som trenger beskyttelse, også her i Dalane. Det er vår klare borgerplikt. Samtidig er det forståelig at dårlige erfaringer vil kunne prege holdningene til innbyggerne i Sokndal. Det er derfor ikke grunnlag for å fordømme holdningene i Sokndal, og for å slå fast at sokndølene er flyktningefiendtlige. Men vi mener svarene like fullt gir grunnlag for bekymring. Det gjelder også for Dalane som helhet. Da er dagen her! I dag begynner kronprinsparets besøk i Dalane. I dag er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i Bjerkreim og Eigersund, mens torsdag tilbringes i Sokndal og Lund. Uansett hva slags vær og vind værgudene har på lager, håper vi folk flest benytter anledningen til å ta godt imot det kongelige besøket. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE