Friskt på sykehuset

Helse Stavanger vurderer å satse mer på sykehus i Eigersund. Helseforetaket driver verken veldedighet, distriktspolitikk eller misjonsvirksomhet. Satsingen gjøres fordi de mener det er godt for pasientene og dessuten økonomisk fornuftig. Smått er godt, i alle fall|i flere tilfeller enn mange "rasjonaliseringseksperter" liker å tro.Det viktig å påpeke at det ligger føringer fra Sosial- og helsedirektoratet om hva et distriktsmedisinsk senter (DMS) kan og bør inneholde. Likevel trengs det regional og lokal vilje, evne og kreativitet for å få det til. I denne saken synes det å være på plass, i fullt monn.Dersom det forslaget som foreligger om videreutvikling av sykehuset i Eigersund blir vedtatt og fulgt opp, vil det bety tilbud til flere pasientgrupper og langt flere behandlinger.Vi har grunn til å tro at flere medisinske fagpersoner har sett at tilbudet som kan gis ved et effektivt lokalsykehus, er nyttig for pasientene. Det er ingen stor hemmelighet at enkelte opplever arbeidsdagen ved sykehuset i Eigersund som langt mer produktiv enn en arbeidsdag ved det store sykehuset i Stavanger. Vi tror det er en oppfatning som har nådd fram til flere i den senere tid.I forrige uke presenterte avisen Dagens Næringsliv (DN) en artikkel der det ble hevdet at effektiviteten ved finske sykehus er mange ganger større enn ved norske sykehus. Vi kan ikke gå god for påstanden i DN, men det er naturlig å tro at store helseregioner og store sykehus har mulighet for å effektivisere. Hvis det er slik at noen former for behandling, kan gjøres mer effektivt ved små sykehus, så bør det også gjøres i større grad enn i dag. Det handler ikke bare om store og små enheter. Vi tror det er grunn til å gi ros til personalet ved sykehuset på Lagård i Eigersund. De som har jobbet der lenge, har vært med på mange runder med diskusjoner om eventuell nedleggelse, innskrenkninger og endringer. Det, sammen med en nøktern og målrettet ledelse, har gjort at sykehuset trolig er veldig effektivt i mange sammenhenger. Det har nok kostet mye hardt arbeid, men dersom den foreslåtte styrkingen av sykehuset som DMS blir vedtatt, kan de ansatte unne seg et velfortjent stykke kake, gjerne av det usunne slaget. De har i høyeste grad bidratt til at det nå er vilje til å satse videre på Lagård.Legeknapphet har i perioder vært en utfordring for optimal drift av det lokale sykehuset. Vi tror den positive opplevelsen av å få jobbe effektivt og pasient-vennlig vil oppmuntre flere leger til å ta tjeneste i Eigersund, enten det er på heltid eller deltid. De som allerede har oppdaget de positive sidene ved dette, vil forhåpentligvis dele sine erfaringer. Styret i Helse Stavanger HF skal behandle saken i juni. Styret er under et konstant press fra sine overordnede|i Bergen og i Oslo. De må hele tida gjøre de beste medisinske og økonomiske valg. Derfor tror vi de vil slutte seg til det forslaget som foreligger. Rett og slett fordi det er fornuftig.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE