ANNONSE

- Galskap!

Julebyen er i gang igjen. Det er 5-årsjubileum i år for det som i utgangspunktet kunne virke som galskap. Og kanskje var det galskap! Men noen ganger er det det som må til. Den store innsatsen i Julebyen består av hardt, frivillig arbeid. Selvfølgelig koster det også penger, men ved hjelp av ulike bidragsytere er kapitalinnsatsen begrenset og overkommelig. Det har vært mulig å teste ut og utvikle galskapen uten å risikere økonomisk ruin. Men det er også viktig å tenke på fortsettelsen.|Om ett år er prosjektperioden over for Egersund byutvikling. Det betyr at den ressursen ikke er tilgjengelig for Julebyen - eller andre aktiviteter fra og med 2010. Hvis det er et ønske å få Julebyen til å leve i flere år framover, kreves det at det i tide tenkes på hvordan det kan gjøres, og hva som kreves. I dag er arrangementet styrt og drevet av sterke, dyktige og godt motiverte personer som ofrer mye for fellesskapet. Kanskje er det en forutsetning også i framtida, men det bør letes etter løsninger som gjør Julebyen mindre personavhengig enn i dag. Det bør skje av hensyn til Julebyen og ikke minst av hensyn til de som har bidratt så mye i mange år. Vi tror at skjebnen til Julebyen 2010 bør sikres i løpet av 2009, og vi er optimister for at det vil lykkes. Men det betinger at "noen" snakker sammen. Heldigvis finnes det ressurspersoner som er villige og "galne" nok til å prøve nye ting, og som ikke har for stor respekt for alle mulige by- og bygdedyr. Galskap er selvsagt ingen garanti for suksess. Da ville vi hatt mye mer galskap og sett langt flere suksesser. Galskapen må kobles med gjennomføringsevne, oppslutning og - som oftest - litt penger, noen ganger mye penger! I Dalane kan dugnad til en viss grad erstatte pengeinnsats. Det gir et fortrinn. Gløden rundt et prosjekt varer imidlertid ikke evig. Entusiasme må smitte slik at flere vil delta og nye vil bli med. Slik har det vært i Strandaspelet som nå tar en pause. Slik er det rundt Bjerkreimsmarken. Det kan for øvrig være interessant å merke seg at Bjerkreimsmarken har en fast ansatt leder. Det betyr mye for å sikre det årlige arrangementet, for å avlaste de frivillige og for å koordinere det frivillige arbeidet. Det kan med rette hevdes at Bjerkreimsmarken kan lønne administrative ressurser fordi arrangementet har betydelige inntekter. Det er ikke mange andre aktiviteter i Dalane som har liknende økonomi. Andre arrangementer gir indirekte inntekter. Julebyen er en slik aktivitet. Den skaffer ikke store inntekter i eget regnskap, men det er mange forretningsdrivende i Julebyen, og ikke minst ellers i Egersund, som har stor økonomisk nytte av Julebyen. Nettopp derfor kan det være nyttig å lete etter en modell som gjør det mulig å arrangere Julebyen og andre "galne" prosjekter i framtida. Det er ikke nok med dugnad i det fysiske arbeidet. Det må også en dugnad og en robust modell til for å sikre det økonomiske grunnlaget som gjør det mulig. Lenge leve galskapen!

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE