Gangbu til besvær

Politikerne er snart klar til å behandle reguleringsplanen for gangbrua over jernbanen. Det er nok brukerne av dagens bru svært glad for. Dette punktet på riksvei 44 er nemlig svært trafikkfarlig. Brua ble bygget i ei tid med et helt annet trafikkbilde enn det vi har i dag. Tungtrafikken har økt kraftig. Det samme gjelder for trafikktettheten. Siste trafikktelling viser at det passerer 4.200 kjøretøy i døgnet over brua på Eie. Det merkes på en slik flaskehals. Én ting er den smale kjørebanen - i hvert fall om to kjøretøy av det store og tyngste slaget skal passere. Men stort sett går det greit. De klarer som regel å manøvrere seg over brua uten at noe alvorlig skjer. Verre er forholdene for de mjuke trafikantene. Gående og syklister har bare to svært smale fortau til sin disposisjon. Her er det knapt plass til en person eller en sykkel. Barnevogner og rullestoler er det verre med. Ofte må veibanen tas i bruk når brua skal forseres, med den faren det medfører. At det ikke har skjedd flere alvorlige ulykker på brua, er trolig en kombinasjon av tilfeldigheter og påpasselige sjåfører. Så har da heller ikke reaksjonene latt vente seg på. Med jevne mellomrom har det kommet henvendelser til så vel kommunen og Statens vegvesen som Dalane Tidende. De siste har kommet fra småbarnsforeldre som har etablert seg i Launesveien. Og meldingen er helt klar: Nå må det snart gjøres noe med jernbanebrua! Men også politikere - særlig foran valg - har vært ivrige forkjempere for å få ordnet opp i bruforholdene på Eie. Forhåpentligvis vil de være med og påvirke framdriften slik at brua er på plass så fort som mulig. Nå ser det heldigvis ut som om gang- og sykkelbrua snart kommer. Helst bør arbeidet starte neste år. Utgangspunktet var 2010. Nå kan det bli utsettelser for Dalane-pakken, der brua er et av prosjektene som skal finansieres av bompenger. Dermed kan vi risikere at det vil gå både ett og to år utover dette. Det er synd. Utbedringen burde selvsagt vært gjort for flere år siden. Kostnaden, 6,7 millioner i 2008-kroner, er heller ikke større enn at det bør være mulig å finne midler til tiltaket om bare viljen er til stede. For den summen får man ei gang- og sykkelbru parallelt med dagens jernbanebru. Det er lagt vekt på universell utforming. Når brua kommer, vil den selvsagt være et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Brukerne må uansett krysse riksveien for å komme til Launes og gang- og sykkelveien mot Tengs. Vegvesenet har imidlertid lovet at krysset vil bli oversiktlig og ellers sikret så langt som mulig. Det er vel og bra. Men helst burde det blitt anlagt ei helt ny bru tilpasset dagens trafikk. Da ville man også fått muligheten til å sikre bedre flyt i krysset ved Fardals bilforrretning. Særlig for store vogntog kan det være en krevende øvelse å manøvrere seg i rundkjøringen både mot byen, Eigerøy og Tengs. Men med ei helt ny bru beregnet for alle brukere, snakker vi om helt andre summer enn snaut sju millioner.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE