Gobai, Gudmund

Gudmund Holmen har meddelt valgkomitèen i Sokndal Arbeiderparti at han ikke tar gjenvalg ved neste års kommunevalg. Det betyr at det blir ordførerskifte også i Sokndal. Tidligere har John Skaara i Eigersund gjort det klart at han ikke stiller til valg igjen. Det er ennå ikke avklart om ordførerne i Bjerkreim og Lund går for en ny periode. Vi tror nok at Asbjørn Ramsli stiller i Bjerkreim. Han ser ut til å trives som ordfører. Dessuten tilsier Senterpartiets suverene stilling i Bjerkreim at den som er partiets ordførerkandidat med stor sikkerhet også blir ordfører. Like sikkert er det ikke i Lund. Der kan maktforholdet mellom partiene føre til endring, selv om Kjell Erfjord har en veldig sterk posisjon.Men tilbake til Gudmund. Denne hyggelige mannen er kanskje den mest visjonære av dagens ordførere i Dalane. Han har vært ledende for å etablere Cittaslow-konseptet i Sokndal. Sammen med mange andre gode krefter har han lykkes med å sette Sokndal på kartet på en måte som er enestående. Det har uten tvil vært med på å øke mange sokndølers selvtillit, og med god grunn.Gudmund Holmen så mulighetene med Cittaslow. Han ser trolig nye interessante prosjekter. Han arbeider aktivt for å etablere en geopark i Dalane, der Sokndal vil være et naturlig tyngdepunkt. Det skulle ikke forundre oss om det viser seg å være lurt. Det er få som på samme måte som Gudmund, makter å se sammenhengen mellom myke og harde verdier. Med sin åpne og ærlige væremåte, har ordføreren i Sokndal oppnådd stor tillit i det politiske miljø i Sokndal og i Dalane for øvrig. Men han har også hatt mange vanskelige saker. Saken om deponiet for lavradioaktivt materiale (LRA) var vanskelig. Holmen arbeidet for aktivitet og sysselsetting i kommunen. Hans ærlige og nesten naive arbeidsmåte førte til at det ble krevende å snu da han innså hva det utviklet seg til. Da sakens realiteter etter hvert kom fram, og motstanden i kommunen vokste, gikk ordføreren sterkt inn for å unngå deponiet. Han skal ha ros for at han endret holdning, og ikke minst for å bidra til å komme ut av en vanskelig situasjon. I den senere tid har saken om motorsportanlegget i Knottheia utviklet seg til en vanskelig og krevende sak i Sokndal. Også her har kommunen, og ordføreren, med gode hensikter engasjert seg for å skape aktivitet og trivsel i kommunen. Nå er det en utfordring å få de involverte til å bli enige om en løsning som kan bringe saken videre. Det vil nok ta tid, og det vil være en belastning for Sokndal i en periode.Kanskje er noen av disse sakene typiske for Gudmund Holmen. Han er en god visjonær, rimelig god strateg, men litt for ærlig til å bli en topp taktiker. Det kan nok være en stor personlig belastning i enkelte saker. Det er viktig at Sokndal viderefører mye av det Gudmund Holmen har startet. Dessuten er det alltid slik at når noen slutter, gir det mulighet for nye personer, nye tanker og fortsatt utvikling.Men for all del; Gudmund har ett år igjen av sin politiske tjeneste.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE