God morgen, Oslo!

Ordfører Terje Jørgensen jr. i Eigersund har kastet seg tungt inn i kampen for å få til endringer i regelverket for NOx-avgift. Det er en sak det haster å få gjort noe med. Dersom saken hadde fått tilsvarende følger i østlandsregionen som den gjør her i «utkant-Norge», er vi rimelig sikre på at regjeringen ville reagert. Nå frykter vi at byråkratene i departementet skal få slippe å gjøre noe i denne saken.Det ligger også et stort ansvar på de politiske partiene som i sin tid presset på for å innføre avgiften og regelverket. Vi forventer at de nå er like ivrige til å korrigere de åpenbare skjevheter som ordningen har skapt. Når regjeringen kan gi seg selv tillatelse til store miljøutslipp i forbindelse med gasskraftverk, til tross for løfter om det motsatte, burde det være en enkel sak å fikse NOx-problemet. I tillegg til regjeringspartiene forventer vi også at Venstre blir mer aktive for å få til løsninger. Også miljøiveren kan strekkes for langt eller iverksettes for raskt.Vi håper Eigersund-ordføreren slipper å ta saken inn for ESA. Han skal ha ros for sitt store engasjement i saken, og det beste nå ville være om de gode kreftene forenes i å finne løsninger som tjener både miljøet, arbeidsplassene og regionen, og dermed hele landet. Vekkeklokka ringer i Rogaland. Det er på tide at flere står opp! Stem på anortositt!Store deler av Dalane er dekket av anortositt. Denne spesielle bergarten er med på å skape det typiske månelandskapet vi kan se rundt oss, et karrig landskap med mye bart fjell og lite vegetasjon. Presten og forfatteren Peder Claussøn Friis, for øvrig født i Egersund, beskrev regionen som «landet som gud skapte i sin vrede». Det var etter å ha seilt forbi Dalane og sett landskapet fra sjøsida.Landskapet i Dalane er særpreget, og besøkende stopper opp for å se på de spesielle formasjonene og naturen. Fjellet i Dalane er også et viktig næringsgrunnlag og arbeidsplass for mange mennesker. I tillegg til det store ilmenittuttaket på Titania i Sokndal, tas det ut stein og fjell på Hellvik og Sirevåg, og i Jøssingfjord. Dersom Magma-prosjektet lykkes, kan det gi alternativ utnyttelse av de spesielle forhold som den dominerende bergarten i Dalane er grunnlaget for. Det er mange grunner til å verdsette anortositt. Fram til kommende fredag har alle mennesker i Norge muligheten til å stemme over hvilken bergart som bør være nasjonalbergart. Én av de ti bergartene som er med i avstemmingen, er anortositt. Den er allerede fylkesbergart i Rogaland. Det ville gi god oppmerksomhet og støtte til arbeidet med å markedsføre både Dalane og Rogaland om anortositt ble valgt til nasjonalbergart, og det ville være en enorm støtte til Magma-prosjektet. Det er derfor god grunn for rogalendinger, og dalbuer i særdeleshet, til å gi en stemme til anortositt før det er for seint. Innen fredag denne uka er det fortsatt mulig å gå inn på www.geoportalen.no og avgi stemme på anortositt. Benytt anledningen!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE