Gode tider?

De gode tidene på arbeidsmarkedet gir seg mange og forskjellige utslag - de fleste positive. De siste par åra er tallet på arbeidsledige blitt kraftig redusert. Nå var ikke Dalane, med unntak av Sokndal, verst stilt i så måte, om vi sammenlikner med landsgjennomsnittet. Likevel er ledigheten også i vår region redusert til det vi nesten må kunne kalle et minimum. Faktisk er det slik at tilnærmet alle som ønsker å komme seg ut i jobb, får muligheten til det, selv om langt fra de fleste kan velge fra øverste hylle.Lokale forhold kan imidlertid spille inn når det gjelder type jobb. Arbeidssøkende med høyere utdanning finner kanskje ikke tilbud lokalt. Har man fagbrev, derimot, er man nesten garantert jobb. Det ser vi blant annet på annonsesidene i avisene. Stilling ledig-annonsene er for tida fulle av gode jobbtilbud.Dette er det mange unge som benytter seg av. Mange er skoletrøtte. Da kan det være naturlig å søke seg ut i arbeidslivet allerede etter avlagt ungdomsskole, uten tanke på at det kan begrense valgmulighetene i en yrkeskarriere som kanskje vil strekke seg bortimot 50 år fram i tid. Likevel bør seinere valgmuligheter tas med i betraktning. Det er forståelig at arbeidslivet med muligheter for å tjene egne penger, betyr noe. Likevel bør også en utdannelse, som kan gi flere muligheter, bli en del av vurderingen. Det positive er at det finnes jobber til ungdommer på de yngste alderstrinnene. På sikt kan det være mer betenkelig. Selv om arbeidsmarkedet neppe endrer seg drastisk med det aller første, er det likevel viktig å ha en utdannelse i bunn før man går ut i yrkeslivet. Da stiller man mye sterkere den dagen det eventuelt snur og blir færre jobber. Kanskje kan det i verste fall føre til at virksomheter som i dag gjør det svært bra, må redusere bemanningen på grunn av mangel på oppdrag? Da kan de uten fagbrev og den nødvendige kompetansen som ballast, risikere å måtte gå først.Når det gjelder skolering av ansatte, har arbeidsgiverne et klart ansvar. Om de ansetter unge som kommer direkte fra ungdomsskolen, er det viktig at de samtidig legger forholdene til rette for videre utdanning innen faget. Det vil gi en vinn-vinn-situasjon. Virksomheten vil nyte godt av den kompetansen disse ungdommene er i stand til å opparbeide seg. Kan det ende opp i et fagbrev, er det flott. Da vil man også stå bedre rustet når konjunkturpila eventuelt begynner å peke litt nedover.Men det er ikke bare elever fra ungdomsskolen som blir lokket direkte ut i arbeidslivet. Det samme gjelder også til en viss grad elever fra videregående skole. I stedet for å velge videre studier, får de seg jobber. På sikt kan det resultere i mangel på flere grupper av akademikere, med de negative konsekvensene det kan få. Allerede i dag ser vi mangel på søkere til yrker som krever høyere utdanning. Den trenden kan dessverre forsterkes om for mange velger bort høyere utdanning.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE