Godskapens akse

USA valgte denne uka ny president. Fra årsskiftet overtar Barack Obama som ny president og flytter inn i det hvite hus i Washington. Isolert sett er det fjernt fra vår lokale virkelighet i Dalane. Samtidig berører det oss sterkt. Eller som Gro Harlem Brundtland en gang sa; alt henger sammen med alt. Kanskje kan en nødvendig fornyelse i USA også føre til forbedringer i vår hverdag. De fleste synes å mene at George Bush jr. har vært en katastrofe for sin egen nasjon og for hele verden. Han har ledet an i det som kalles krigen mot terror. Fienden befinner seg der USA ønsker at den skal være, og Norge har, sammen med USAs øvrige allierte, blitt med på krigføring i Afghanistan, en krig som neppe kan vinnes med konvensjonell krigføring. Krigføringen i Afghanistan og i Irak er en viktig årsak til at USA har hatt store underskudd i nasjonaløkonomien i Bushs regjeringstid. Når det i tillegg har vært akseptert å drive et uforsvarlig spill i finansnæringen, blir konsekvensene store for hele verden når det sprekker i USA. Og det har det gjort til gagns. Nå handler det om å berge verdensøkonomien ut av den dypeste krisen siden 1929. Kanskje kan presidentskiftet i USA bidra til det, men det blir ikke lett. Og oss da? Jo, Norges økonomi er dypt infiltrert i verdensøkonomien. Riktignok har vi olje og gass og har midler å sette inn, men Norge som nasjon har tapt gigantiske summer i det internasjonale aksjemarkedet. Vi opplever i disse dager at det som startet som dårlig bankpraksis i USA, nå har veltet inn over oss med økt rente, ustabilt arbeidsmarked, tapte formuer, kollektiv usikkerhet og personlige tragedier. Og vi har på ingen måte sett slutten på dette ennå.Vi har ingen store illusjoner, verken om at USA vil endre sin holdning som selvutnevnt verdenspoliti, eller at verdensøkonomien kan snus og forbedres enkelt og raskt. Cuba kommer fortsatt til å undertrykkes og krigen i Afghanistan kan bli trappet opp – med Norge på slep. Presidentskiftet i USA fører ikke nødvendigvis til at boligsalget tar seg opp i Norge og i Dalane. Det fører ikke uten videre til økt salg av biler og husholdningsapparater her hos oss. Det styrker ikke regnskapet i de bedriftene som nå sliter i Dalane. Og de som blir arbeidsledige, kan ikke kontakte Barack Obama. Forandring – change – vil ta lang tid, også hos oss.Men forandring er nødvendig. Arbeidet med å endre og forbedre verden er kraftig på etterskudd. Hva om verdens mektigste nasjon endelig fikk en president som ville lete etter godskap i stedet for ondskap. Vi kan jo håpe.Lokaldemokrati?Den evige diskusjonen om parkering i Egersund sentrum har blusset opp igjen. Vi har ennå ikke noen klar formening om hvilken løsning som bør eller kan velges, men registrerer at sentrale myndigheter ikke vil akseptere to timer med gratisparkering dersom det settes opp bommer og parkeringsautomater.Ja, ja. Ikke en gang det kan overlates til lokaldemokratiet! Leve sentralstyringen!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE