Godt lederskap eller velgerfrieri?

Eigersunds-ordfører Terje Jørgensen jr. kutter i egen pensjon, og resten av Dalane-ordførerne følger etter. Ordførerne følte ikke det var rett at de skal ha bare 16 års opptjeningstid for å opparbeide full pensjon, mens vanlige kommuneansatte har 30 år. Eigersund kommune sparer alene 220.000 kroner på endringen av pensjonsordningen for ordfører og varaordfører. Et utvalg i Kommunenes Sentralforbund skal nå se på om ordningen med gode ordførerpensjonister skal omgjøres i sin helhet. KS-utvalget starter arbeidet sitt til høsten. Også Stortinget har de siste dagene gjort justeringer i sin pensjonsordning, slik at opptjeningstiden nå skal være 30 år for stortingsrepresentantene. Endringene gjøres imidlertid bare for nye representanter. Fram til nå har det vært 12 år som var nødvendig for å opparbeide fulle pensjonsrettigheter som folkevalgt på tinget. Dette var en usedvanlig god ordning, og som gjentatte ganger har høstet til dels sterk kritikk. Likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og det er ingen tvil om at de folkevalgte scorer mange poeng hos velgerne med de justeringene som nå gjøres. I så måte kan det være godt å beskrive initiativet både i Dalane og nasjonalt som godt, politisk lederskap. Samtidig kan det likevel være grunn til å reflektere litt mer inngående rundt temaet, og spørre om saken også har elementer i seg av mer populistisk velgerfrieri i et valgår. Rekrutteringen til de politiske miljøene er på ingen måte god nok i dag. Mange partier sliter i realiteten med å tiltrekke seg personer med tilstrekkelig god kompetanse på ulike fagområder. Det er på ingen måte sikkert at de skarpeste hjernene i dag velger politikken, selv om det finnes hederlige unntak. Trolig er det mer fristende å velge næringslivet eller akademia, alt etter om det er penger eller forskning/kunnskap som er viktigst. Noen lykkelige sjeler greier også å kombinere de to faktorene. De som velger politikken, gjør det fordi de ønsker makt. De ønsker å påvirke samfunnsutviklingen. De gjør det sjelden med en økonomisk begrunnelse. God lønn og gode pensjonsordninger er i dag virkemidler for å bedre rekrutteringen for eksempel i bedrifter som trenger flere og dyktigere folk. Her konstaterer vi at politikerne går motsatt vei. Dersom folks adferd følger vanlige sosialøkonomiske modeller om tilbud og etterspørsel, kan det tyde dårlig for den videre rekrutteringen til politikken. Vi håper imidlertid at bildet er litt mer sammensatt, og at andre virkemidler kan bidra til at rekrutteringen til politiske miljøer snarere kan styrkes framover. Vi trenger folkevalgte med mot og innsikt, som tør å lede. I dette tilfellet vil vi velge å gi ros til ordførerne for godt lederskap. Men lakmustesten knyttet til lederskapet vil på sikt være atskillig sterkere knyttet til om ordførerne tør å ta mer upopulære beslutninger enn hva denne saken kan sies å være.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE