Godt utgangspunkt

Stedsutvikling og stolthet er tema når Lund kommune og Lund Næringshage inviterer til seminar i neste uke. Det betyr at debatten om sentrumsutvikling og markedsføring av Moi har kommet et nødvendig skritt videre. Forhåpentligvis blir det godt frammøte, slik at de som arbeider med utviklingen både av Moi sentrum og Lund kommune, kan få mange konstruktive innspill. Lunddølen er opptatt av kommunen sin. Det viste nylig et møte der lag og foreninger var invitert til å komme med innspill. Flere gode forslag til trivselstiltak ble lansert. Disse vil sikkert oppvekst- og kultursjef Egil N. Eek ta med videre i sitt arbeid. Det er også mange som nikker gjenkjennende og med en viss stolthet når tidligere ordfører Kjell Erfjord snakker om "vakre Lund". For det er ikke tvil om at Lund har mye å by på, særlig når det gjelder vakker natur og et aktivt og godt foreningsliv. Samtidig er det viktig å ikke glemme utviklingen av for eksempel Moi sentrum. I dag fungerer Moi - i hvert fall for de som ikke er hjemmehørende eller har ærend der - mest som et sted man kikker ned på mens man farer forbi på E39. Det er en trend initiativtakerne til tirsdagens møte håper å gjøre noe med. Dersom man skal lykkes, er det en forutsetning at samarbeidet mellom de to "bydelene" blir bedre enn i dag. Det bør være mulig å finne en felles plattform å drive markedsføring fra. Avstanden er ikke større enn at begge parter vil kunne profittere på et samarbeid. Hva med felles handledager eller andre aktiviteter som det er naturlig å spre på begge områdene? Aurefestivalen er et godt eksempel på et arrangement som trekker folk til Moi. Selv om mye foregår i sentrum, sier det seg selv at også de som driver handel på Haukland, trekker besøkende. Da miljøgata var ny, foregikk det meste av handel og aktiviteter i Moi sentrum. De seinere åra har flere virksomheter flyttet over veien til Haukland. Det bærer Moi sentrum preg av i dag. Flere fasader har behov for opprusting. Det er det ikke bare kommunen og de som driver handel i sentrum, som har ansvar for. Også private må ta sin del. En forskjønning av sentrum er absolutt på sin plass. Kommunen kan gå foran med et godt eksempel når Lundetun og området rundt skal oppgraderes. Det får forhåpentligvis andre til å gjøre det samme. Dette vil være gode trivselstiltak både for fastboende og besøkende. Skaper man inntrykk av et dødt sentrum, blir gjerne dét resultatet på sikt. Det inntrykket må ikke få lov til å feste seg. Derfor er den debatten som nå kommer opp, svært betimelig. Det er fortsatt ikke for seint å skape et trivelig sentrum på Moi med tilliggende herligheter på Haukland, som både er funksjonelt og til glede for så vel fastboende som besøkende. Det er ikke dumt å rådføre seg med andre steder som har vært gjennom liknende snuoperasjoner. Det er ikke sikkert alt som er gjort i Lyngdal, som er et eksempel Eek trekker fram, kan brukes i Lund. Det viktigste er å snu trenden. Da er impulser utenfra sammen med de kvalitetene man har i egen kommune, gode elementer å bygge videre på.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE