Gretne gubber

Det er ofte menn som sender sure meldinger til folket via avisens spalter, mest middelaldrende og eldre menn, men ikke alltid. Vi har ingen umiddelbar forklaring på dette faktum, men kan bare konstatere at det er slik. I beste fall kan vi tro at noen av disse vil sine medborgeres beste, men det krever tålmodighet og velvilje å opprettholde det synet.Disse negative menn, ofte gjengangere, dukker opp med leserbrev og meningsytringer om mangt og mye. Enkelte konsentrerer seg om en spesiell sak som de så forfølger til det kjedsommelige. De er selve symbolet på janteloven. De skytset rettes mot, må ikke tro de er noe.Hvorfor slipper de så til? Kan de ikke bare stoppes og refuseres? Nei! Det er viktig at ulike meninger og holdninger kommer fram. Det kan absolutt tenkes at disse gretne, gamle gubbene har rett, eller i alle fall litt rett. Vi tviler heller ikke på at de fleste av disse har et oppriktig engasjement for saken eller sakene de engasjerer seg i. At noen har velutviklede konspirasjonsteorier som grunn for sitt engasjement, er ikke uvanlig. Åpenhet er i mange tilfeller viktig for å korrigere disse teoriene. Vi skulle bare ønske at flere engasjerte seg i debatten om enkelte saker. Kanskje er det frykten for de gamle gubbene, og kanskje for avisens egne meningsbærere som skremmer. Vi håper ikke det. Det hadde vært fint med noen flere kvinner i debatten, og ikke minst at de kunne tilført diskusjonene noe mer positivitet. Kvinner er ofte mer sjenerøse og inkluderende, også overfor de som har en annen mening enn dem selv.Hvorfor tar vi opp dette? Rett og slett for å minne hverandre om at for mye, sterk negativitet kan ødelegge skapertrang og initiativ. Det er ikke overskuddsvare i Dalane. La oss derfor gi litt rom for forslag, idéer og pågangsmot, og la uenigheten komme fram på en ryddig måte. Den gang formann Mao regjerte i Kina, hadde han et utsagn som oppfordret til å "la de tusen blomster blomstre". Vi har en begrunnet mistanke om at han ikke alltid fulgte dette opp selv, men det er likevel et godt utsagn. La det være rom for initiativ og kreativitet. La det være lov å feile. Vi kan ikke la Dalane styres for mye av gretne gubber.11,0423 prosentDet er størrelsen på stillingen Eigersund kommune nylig lyste ut som hjelpepleier/omsorgsarbeider. Hvis vi runder av og antar at et fullt arbeidsår i hundre prosent stilling har 1.500 arbeidstimer, så er denne stillingen på 165,6345 timer i året. Hvis vi bare ser på den del av stillingen som står bak komma, nemlig 0,0423, så utgjør det 0,6346 timer i året, eller cirka 38 minutter. Vi skjønner at dette er tall som framkommer når skift- og turnusplanene skal gå opp, men vi skjønner ikke at det ikke gjøres mer for å tilby større stillinger. Vi håper at arbeidet med å finne bedre løsninger kan forseres.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE