Grevling i taket

Egersund sliter med stor trafikk gjennom sentrum og en økende mangel på parkeringsplasser. Det gjøres spede forsøk på å avklare hvordan trafikken gjennom Egersund kan styres og eventuelt reduseres. Om det arbeides konkret med å finne gode parkeringsløsninger, er mer usikkert. Det er et arbeid som bør ha høy prioritet.I disse diskusjonene er det også viktig å snu på gamle tanker. De kan være like aktuelle, eller mer aktuelle nå, enn de var ved tidligere anledninger. En av de mulighetene som har vært drøftet, er å gå under jorden eller inn i fjellet. Tunnel for omlegging av riksvei 44, er gammelt nytt. Altfor gammelt. Parkeringshus under jorda har også vært nevnt tidligere. Vi synes fortsatt dette kan være gode alternativer, eller muligens tillegg til andre løsninger. Det går an å tenke seg parkeringshaller i ett eller flere av byens fjell. Hvis det skal være mulig, må det være gode innslagspunkter. Disse må ligge sentralt og det må være tilfredsstillende løsninger for trafikken til og fra parkeringsområdet. Flere steder er mulige å bruke til dette formålet. Da må det sikres at de ikke bygges inne. Vi tillater oss å tenke høyt og antyde hvor det er mulig å gå inn i bakken med parkeringsanlegg. Inn i Kråkefjellet/Havsøy fra Jernbaneveien er det to eller tre steder som kan være mulige, men det må være et mål å komme nærmest mulig sentrum. Det er også mulig å komme inn fra Nyeveien, men det kan gi vanskeligheter med trafikken til og fra. Årstadfjellet har også flere muligheter, blant annet fra Koldalsveien ved Sivilforsvarets anlegg, i nedre del av Sandbakken eller ved Svanedalsgården. Det er også mulig lenger ute i Årstaddalen, men da blir det igjen spørsmål om avstand til dagens sentrum, og hvordan trafikkbildet vil bli.Lerviksbakken er fortsatt et tenkelig alternativ. Det har vært drøftet før, og kan revurderes. Det er midt i sentrum, og det er allerede begrenset trafikk i gata. Kanskje er det også flere muligheter til å grave seg inn under Årstad. Varberg står også der, sentralt og stort. Tyskerne laget flere huller i fjellet. Vi har ennå muligheten til å gjøre det. Med forbedret adkomst til sentrum kan til og med innsiden av Kontrari tenkes brukt til å dekke eksisterende og kommende behov. Med litt aktiv og kreativ planlegging finnes det muligheter. Hvis de i tillegg kombineres med fornuftig bruk av de massene som tas ut, kan det gi en betydelig gevinst i form av nye arealer.For at det også skal være nevnt. De sentrale fjellene våre kan også romme andre anlegg enn parkeringshus, veier og tilfluktsrom. Det kan være idrettshall, kulturhus, varehus, og trolig mye mer. Slipp fantasien løs, det er høst!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE