Gubben har rett

Hovlandsveien på Eigerøy i Eigersund har lenge vært en trafikkfarlig vei, spesielt for myke trafikanter. Det har skjedd alvorlige ulykker på strekninger som har veldig stor biltrafikk, både lastebiler og personbiler. Det er derfor ikke tilfredsstillende at gående og syklende må krysse veien for å kunne følge gang- og sykkelstien mellom Eigerøy bru og butikken. Når det nå foreslås å redusere fartsgrensen på den delen av Hovlandsveien, og dessuten lage såkalte fartsputer, vil det sannsynligvis redusere ulykkesrisikoen. Ære være de som har kjempet fram denne løsningen, men det er likevel bare den nest beste.Som Gjert Seglem, nærmeste nabo og tidligere næringsdrivende i området, ganske riktig skrev i leserbrev her i DT, burde det vært sammenhengende gang- og sykkelsti på den ene siden av veien. Kryssing for myke trafikanter burde ikke skje på veien, men under den.Hovlandsveien er ferdselsåra til og fra mange store industriarbeidsplasser, til og fra ferjekaien på Hovland, til og fra Eigerøy skole og til og fra hjemmene til alle de som bor på Søre Eigerøy. Det er ganske mange. Dessuten foreslås det at strekningen fra Krossmoen til ferjeterminalen, inkludert denne delen av Hovlandsveien, skal bli en del av stamveinettet. Da bør det planene og sørges for at myke trafikanter ikke skal krysse veien, og det vil være en fordel å unngå fartshumper, eller puter som det kalles i denne sammenheng. Det er fint at det iverksettes positive tiltak på strekningen, men det er synd at det skal brukes penger på løsninger som ikke er de beste.Ekstremvær og språkVi hører stadig oftere varsler om ekstremvær. For ofte. Det er fint å få et forvarsel for å sikre mot storm og regn, men hvis vi igjen og igjen skal oppleve at ekstremværet bare er et godt gammeldags uvær, eller drittvær som noen kanskje ville sagt, så blir det en slags skremselspropaganda. Vi tror det skaper unødvendig angst hos mange hvis de skal plages med overdrevne varsler om dårlig vær. Stormen Tuva som slo inn over Sørlandet forrige uke, var kraftig, med pålandsvind, høyvann og kraftige bølger, men var det ekstremt? Det er ingen sensasjon at det er storm og nedbør på Vestlandet om vinteren. Nå blir vi overdynget av meldinger om at vi må vente mer ekstremvær, høyere vannstand og det som verre er, i framtida. Jo visst er temperaturen på vei opp, men slik har det vel vært før, da ingen snakket om ekstreme forhold. Silda har også kommet og gått med noen tiårs mellomrom. Nå er den på vei tilbake. Det er heller ikke ekstremt.På lignende måter ser vi at nye ord brukes for å underbygge holdninger og fremme meninger. Det snakkes stadig om brutalisering av arbeidslivet og om mobbing. Vi er ikke sikre på at det alltid er grunnlag for så kraftig språkbruk. Det minner litt om begrepet «ulv, ulv». Til slutt blir det lite igjen av de sterke ordene. Vi tror mange vanlige hendelser blir dramatisert for mye, og det er vi ikke tjent med.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE