Habil?

Rådmannen i Eigersund hevder at Kjell Fredriksen (Frp) var inhabil da miljøutvalget i kommunen behandlet en sak om avløpsledninger i Lindøyveien. En av bedriftene som er involvert i saken, er Uninor. Kjell Fredriksen er styremedlem i Uninor, og har ved tidligere anledning meldt seg inhabil da saken ble drøftet. Nå hevder den samme Fredriksen at han ikke var inhabil denne gang. Habilitetsreglene defineres i forvaltningsloven. Der kan vi blant annet lese at representanten "er ugild (inhabil) til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse i en forvaltningssak når han er medlem av styret for et selskap som er part i saken"Etter vår vurdering framstår dette ganske klart. Habilitetsspørsmålet gjelder ikke bare avstemningen i en sak, men også debatten i saken. Kjell Fredriksen var derfor inhabil og burde ikke ha deltatt i diskusjonen eller i avstemningen. Vi er litt forundret over at en så erfaren og vanligvis godt forberedt politiker havner i denne situasjonen. At han i tillegg bruker krefter på å fastholde dette, samt å tale negativt om andre som er uenige med ham, er like overraskende. Når det gjelder selve saken, er vi imidlertid enige med Kjell Fredriksen og flertallet i miljøutvalget. Det vil være nyttig å stille med åpent sinn og "blanke ark" for å løse en floke i den aktuelle saken. Hvis alle parter vil fire litt på sin prestisje, er det kanskje ennå mulig å finne en fornuftig løsning for arbeidet med avløpet fra de bedriftene som driver ytterst på Lindøyveien. Det går anI Mørkedal i Rekefjord ønsker Eiendomsutvikling AS å bygge et leilighetsbygg. Planene som tidligere har vært presentert, har vært svært forskjellige fra den eksisterende bebyggelsen i området og har skapt betydelig diskusjon og sterke meninger. Det har vært nødvendig å gjøre store endringer i planene. I stedet for å gi opp, eller å lage nye forslag som kanskje, eller kanskje ikke, ville bli godkjent, har utbyggerne valgt å gå i dialog med Riksantikvaren. På den måten har det lykkes å komme fram til en løsning som Riksantikvaren finner akseptabel. Riksantikvaren berømmer utbyggerne for initiativet. Det samme gjør vi. Framgangsmåten selskapet har valgt for å utvikle et bygg som både er dristig og samtidig akseptabelt for myndighetene, er eksemplarisk. Vi håper at dette eksempelet fra Rekefjord kan inspirere andre. Det vil ganske sikkert komme mange prosjekter som utfordrer regelverk og den generelle oppfatningen av hvordan bygg bør være. Det skjer blant annet når boligområder fortettes og når arkitekturen blir vesentlig annerledes enn den som finnes i et område fra før, noe som fra tid til annen bør skje. Både fortetting og fornying er ønskelig. Prosjektet i Rekefjord ser nå ut til å kunne gjennomføres. Stikkordet er dialog.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE