Habilitet igjen!

Nok en gang vises dårlig dømmekraft blant Eigersunds politikere når det gjelder habilitet. Da miljøutvalget denne uka behandlet et høringssvar vedrørende kraftutbygging i Hellelandsvassdraget, var to av de berørte grunneierne med på behandling og vedtak.Igjen viser vi til forvaltningsloven der det står:«En offentlig tjenestemann er ugild (inhabil) til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han selv er part i saken».Det er med på å svekke troverdigheten til lokale politikere når de velger å ikke oppfylle lovens elementære krav. I dette tilfellet kan det ikke være snakk om misforståelser eller tolkningsforskjeller. Saken er temmelig opplagt. Det må de to aktuelle politikerne fra Senterpartiet ha skjønt. Det er ille. Hvis de ikke har skjønt det, er det enda verre.Her er det bare å håpe at «det holder» fram til høstens valg, slik at grunnkurset kan gjennomføres på nytt når det nye kommunestyret samles. For ordens skyld; vi tar heller ikke denne gang stilling til de aktuelle politikernes synspunkt i saken, eller om det var vesentlig for diskusjon og konklusjon. Det er prinsippet om uavhengighet som er vesentlig her. Hvordan skal vi ha tillit til de samme politikerne i andre saker, når de så åpenbart ber om det motsatte. Vi håper dette problemet tas på alvor, uten at vi får flere slike opplagte brudd på habilitetsreglene. Vi har forståelse for at det kan være grensetilfeller der det er vanskelig å vurdere, men de åpenbare bruddene bør kunne unngås, - særlig fra erfarne politikere.Det er også nødvendig å peke på at lederne for de forskjellige styrer og råd har et spesielt ansvar for å sikre habilitet, samt at administrasjonen forventes å bidra med kompetanse om lov og regelverk. Stordrift Nå har kyrne flyttet inn i det nye samdriftsfjøset på Slettebø i Eigersund. Etter en uke rapporteres det at de er veldig lærevillige. Bare noen få strever med å finne ut av nye rutiner, nye maskiner, nye omgivelser og nye samboere. Ganske menneskelig med andre ord.Det er god plass i det nye fjøset; så god plass at Eigersund kommune på et eller annet tidspunkt bør vurdere å bli med i samdriften med sin melkekvote fra sin gård på Slettebø. Også Eigersund må innrette seg etter de nye forskriftene, og om noen år må dyrene der få samme gode levevilkår som dyrene i det nye fellesfjøset. Det vil kanskje ikke være hensiktsmessig for kommunen å investere det som trengs i eget fjøs. På et eller annet tidspunkt må den prinsipielle, praktiske og økonomiske diskusjonen tas. Hvorfor ikke starte nå?Det ligger altså til rette for at Slettebø også i framtida kan være et område der det drives aktivt, effektivt og framtidsretta landbruk. Det forutsetter imidlertid at området ikke bygges ned.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE