Har du større draumar enn billig bensin?

 

Under følger blogginlegg skrive av Ole Arnfinn Røysland (KrF) Dersom ein tok seg ein spasertur i Egersund i vår, kunne ein ikkje unngå å leggje merke til tiggarane som sat og pumpa på trekkspillet sitt. Me såg dei sundslitte kleda deira, og tenkte inne i oss at det måtte vere grusomt å måtte sitje å tigge for å få få noko å leve av. Enkelte meinte at rumenarane eigentleg ikkje var så fattige som dei ville gi uttrykk for, men same kor mykje Adina og syskna hennar eigentleg har å rutle med, er det eit faktum at mange millionar mennesker faktisk er fattige. Og med ordet «fattige» tenkjer eg ikkje på at dei ikkje har råd til å kjøpe seg ein 50'' LCD - TV på grunn av at den nye Playstation 3 kosta for mykje. Nei, eg tenkjer derimot på familiar i den tredje verda som lev av under ein 10-ar til dagen. Eg tenkjer òg på alle dei borna som må leggja seg svoltne om kvelden for det ikkje er mat i huset. Og eg tenkjer ikkje minst på at det før du er ferdig med å lese dette blogginnlegget døyr mellom 50 og 100 born av utmagring eller «ufarlege» sjukdomar. Det er både rart og leit å tenkja på at ein såpass vanleg ting som omgongssjuke med oppkast og diaré tek livet av enormt mange ungar i fattige land.Men det er ikkje nok å innsjå at det er ein realitet at millionar lev under slike forhold. Det er heller ikkje nok å tenkje på dei som har det slik. Nei, me må gjere noko! Men må me gjere noko?Det har seg slik at det er ei viss mengde ressursar i verda, og ei viss mengde menneske i verda. Det som er det store paradokset, er at 20% av folka sit og forvaltar 80% av ressursane. Då seier det seg sjølv at det vert litt lite att til dei resterande 80% av folka...Etter mitt vet, burde desse ressursane delast så likt som mulig på alle menneska i verda. KrF meiner at ALLE mennesker har ein like stor verdi. Uavhengig av om du heiter Ola Normann og tjener 500 000 kroner i året, eller om du heiter Pablo og tigger i Bolivia. Det vil seie at det ikkje er rett at livsvilkåra skal vere så ulike. Difor har me som er ein del av dei 20% eit ansvar for å gjere noko for å rette opp denne ubalansen i verda. Og KrF vil verkeleg gjere noko med denne elendige fordelinga! Noko som trengs for å motarbeide fattigdommen er sjølvsagt pengar. KrF har ei målsetjing om at Noreg skal gi 1,4% av BNP (brutto nasjonalprodukt, altså av inntektene som staten får inn per år) mot internasjonal fattigdom. Men me ynskjer ikkje å berre øse ut desse pengane i «hytt og ver» slik at dei havner i hendene på korrupte diktatorar. Nei, me vil sikre ein garanti for at desse pengane faktisk vert brukt til det beste for folket. Og ganske mykje av desse pengane vil me òg at skal gå til frivillige organisasjonar som til dømes MMCCN (Ma´Ma Children's Center of Norway), Leger uten grenser, My sisters, NLM m. fl.Ein annan realitet som det er viktig å sjå i augo, er at det ikkje er alle land som har ein pytt rett utanfor stovedøra som dei kan pumpe opp olje frå, og dermed ha eit kjempefond med pengar liggjande i reserve. Mange av dei landa i verda som me reknar som fattige, såkalla U-land, har faktisk vert nødde til å ta opp store lån frå andre land, mellom anna frå Noreg. Det er ei god gjerning å låne pengar til dei som treng det. Problemet er berre at desse låna er så store at mykje av nasjonalbudsjettet til slike land går med på å tilbakebetale desse låna. Ein følge av dette er at det vert mykje mindre att til å byggje opp sitt eige land med. Difor ynskjer KrF å setje ei strek over denne gjelda, slik at dei fattige landa kan kosentrere seg om andre ting enn å betale store pengesummar til eit av verdas rikaste land.Eit tredje tiltak som KrF kjemper for, er skattefritak for gåver til frivillige organisasjonar. Det betyr at du sjølv kan bestemma kvifor ein organisasjon du vil gi pengar til, og så skal du sleppa å betala skatt for desse pengane. Dette er ei ordning som allereie eksisterer (som KrF innførte forrige gong dei sat i regjering), men KrF ynskjer å utvide ordninga. (No gjeld ordninga opp til 12 000 kroner, me vil auke slik at fritake gjelt opp til 18 000 kroner)Dersom du tykkjer det er viktig å kjempe for ei meir rettferdig verd, vil eg tilrå deg å stemme KrF i år.Ps.Hugs at du ikkje treng å vente til 14. sept. Det er mulig å førehandsstemma allereie i dag. Bruk muligheten!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE