Hærverk 1

Over lang tid er det gjort hærverk på forskjellige steder i Eigersund kommune. Det skjer mest i helgene, og kanskje har det sammenheng med rus. Uansett så koster det fellesskapet mye penger, frustrasjon og arbeid. Blant målene for de som begår hærverk, er Rundevoll og Husabø skoler. Flere ganger er skolenes personale møtt av knuste vinduer og lamper og ødeleggelser etter helga, og stadig må det settes inn ressurser for å reparere og rydde opp. Noen vet hvem som står bak dette. Det kan være ungdommer med lite fornuft og for lite muskler som har behov for å vise igjen i gjengen. I sentrum av Egersund er det også mye herjing. Her går det blant annet ut over de offentlige toalettene ved gjestehavna. Igjen og igjen blir utstyr ødelagt av uvettige personer som slipper alt for lett unna. I det lengste er det ønskelig å unngå overvåking av fellesområder og felles eiendom, men hvis herjingene fortsetter, kan det bli nødvendig. Eigersund kommune bør drøfte med politiet hva som med rimelighet kan gjøres for å forhindre skadeverket som pågår. Dersom det ikke kan stoppes eller begrenses, bør det vurderes hva som kan gjøres for å ta de som utfører det. Det må vurderes hva som er lovlig og fornuftig av overvåking, belysning, vakthold og kontroll. De som eventuelt tas for ødeleggelsene, bør tas kraftig.Foreldre, omgangskrets og pårørende har et ansvar. Det kan være gjengmiljøer under utvikling enkelte steder i Eigersund kommune. De bør uroes og advares før de går for langt. Foreldre bør følge nøye med hva ungene gjør, spesielt i helgene. Det kan få svært uheldige følger, både for skadevolderne og familiene, dersom noen må stå til ansvar for alle ødeleggelsene. Det beste for alle vil være om dette kan stoppes nå. Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme på mistenkelig atferd, og at de som vet noe, gir beskjed til sine foresatte, skole eller politi. Det vil være mer til hjelp enn til skade for rampen om de stoppes i tide.Hærverk 2Ege har utviklet seg til å bli et konfliktområde i Eigersund. Igjen og igjen kommer det opp saker der urimelige og til dels uforsvarlige metoder tas i bruk for å markere sitt syn og sin holdning. Det har vært kamp mellom hesteinteresserte og naboer, og nå er det stor uenighet om aktiviteten knyttet til flyging og fallskjermhopping med Ege som base. Vi kan forstå at det er ulike syn på saken, og vi må akseptere at de ulike partene står på for å vinne fram med sitt syn. Det er likevel fullstendig uakseptabelt hvis det utføres sabotasje på fly. Det er ikke bare materiell ødeleggelse som skjer. Det er handlinger som kan føre til at liv går tapt. Vi oppfordrer alle parter til å fremme sin uenighet med ord, eller å ta sine saker inn for rettsapparatet. Dessuten bør alle som ikke vinner fram, ha respekt for de avgjørelser som tas. Det som skjer nå, kan ende i katastrofe. Også her er det noen som vet noe. Bidra til å stoppe galskapen før det er for sent!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE