Haster!

Dersom noen i politikken eller i administrasjonen i Eigersund kommune fortsatt skulle være i tvil, så haster det med å avklare hvor kommunens nye hovedgravplass skal være. Det haster også med å få i gang arbeidet med gravplassen, og det haster med å få den ferdig.Stadig flere mennesker i Eigersund tilkjennegir sin uro og bekymring når det gjelder framtidig gravplass. De lurer på hvor de selv og hvor deres kjære skal begraves i framtida. Ja, faktisk dreier det seg om nær framtid. En tilfredsstillende, fullverdig gravplass med tilhørende atkomst og bygninger er et stort og kostbart prosjekt. Til forskjell fra en del andre prosjekter kan det ikke velges vekk. Det må finnes en løsning når det gjelder lokalisering, finansiering og gjennomføring. Vi forventer derfor at det nye kommunestyret i Eigersund er seg sitt ansvar bevisst og setter dette på sakslista så fort som mulig. Vi forventer også at urealistiske forslag ikke fremmes dersom det kan begrense framdriften i saken. Ut fra det som tidligere har skjedd, regner vi området i Hobdalen ved Vannbassengan som urealistisk.Vi er glad for det initiativet som Eigersund kirkelig fellesråd nå tar i denne saken. Vi vet at dette temaet ble drøftet med biskopen under visitasen nylig, og vi tror det tjener saken at det blir et bredest mulig engasjement. Haster mindreFramtidig bruk av Bakkebø kirke i Eigersund er en spennende utfordring. Det er et flott kirkebygg med særpreg, intimitet og god akustikk som skal vurderes for utvidet bruk. Slik det er nå, brukes kirka bare noen få timer hver måned. Det er derfor god grunn til å finne ut om den kan brukes på flere måter enn i dag.Noen vil mene at kirka ligger for langt fra boligområder til at den vil bli brukt av særlig mange. Vi er litt i tvil om det er en riktig påstand. Selv om det er lang kjørevei, så ligger kirka i gangavstand til boligområdene ved Langevatnet og på Egebakken. Det er mulig at kirka kan bli ei aktiv bydelskirke i framtida. Hvis den i tillegg kan få en utvidet funksjon som kulturell møteplass, vil det være et stort pluss. Det er parkeringsarealer i nærheten, og kirka har med sin amfiform en sjeldent god mulighet for framføringer av en del slag. Kanskje bør kirka bli tilpasset med lys- og lydanlegg, slik at den kan virke som scene for dramatiseringer. Kanskje bør det forsøkes med forestillinger fra Riksteatret og Rikskonsertene, eller i samarbeid med Rogaland teater.Skal kirka ha en kulturell funksjon, må det være tilstøtende lokaler for omkledning og oppbevaring av utstyr og annet. Det må også være tilfredsstillende garderober og toalettforhold. Vi vet ikke om det er mulig å få det til. Vi oppfordrer likevel til kreativ tenking, og til at kirka prøves uten for store investeringer og for stor risiko.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE