Havet stiger - kanskje?

  Bjerknessenteret i Bergen har lagt fram en rapport som viser at havnivået i våre områder vil stige i årene som kommer. I år 2050 vil havnivået ha steget med 25 centimeter i Egersund. Det er mye. Dessuten øker, ifølge Bjerknessenteret, faren for enda høyere vannstand ved stormflo. Rapporten forsterker også argumentene for å forsøke å dempe den globale oppvarmingen og, ikke minst, ta nødvendige forholdsregler mot de negative følgene av høyere vannstand. Vår lokale stortingsrepresentant og leder av Stortingets miljø- og energikomité, Gunnar Kvassheim, påpeker at klimaendringene vil få følger også for oss. Det er ikke bare noe som vil skje andre steder. Mer uvær, mindre snø(!), høyere vannstand og oversvømmelser kan bli følgene også her. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil at kommunene skal utforme nye regler for bygging i strandsonen og sikre at nye bygg og anlegg ligger tilstrekkelig høyt over dagens havnivå. Det er fornuftig uansett. Når vi antyder et ørlite spørsmålstegn ved om havet vil stige så mye som det sies, så baseres det blant annet på følgende forhold. Bjerknessenteret sier selv i den rapporten som nylig er framlagt, at "usikkerheten ved tallene er store". Det er dessuten lagt fram vitenskapelige rapporter fra høyst kvalifiserte forskere ved IRIS i Stavanger som sier at havnivået på våre trakter ikke vil endre seg mye i de nærmeste tiårene. Selvfølgelig er også rapportene fra IRIS heftet med usikkerhet. Et tredje punkt som får oss til å reflektere litt, er at havnivået ikke har steget noe på våre kanter de siste tiårene selv om både egne erfaringer og statistikk forteller at den gjennomsnittlige temperaturen har steget. En viktig konklusjon er at dette er et komplisert og vanskelig forskningsområde. Det er svært mange forhold som spiller inn når klimautviklingen og konsekvensene skal vurderes. I tillegg til at havnivået kan øke, og at det kan bli mer uvær, er det mange andre gode grunner til å dempe utslippet av klimagasser og andre forurensende stoffer. Det er åpenbart ikke godt for helsa til mennesker og andre skapninger at vi slipper ut stadig økende mengder av skadelige stoffer. Fra et helsemessig og miljømessig standpunkt håper vi at arbeidet med å finne bedre og mer effektive energiløsninger til en raskt økende befolkning i verden vil fortsette. Dersom de store folke-mengdene skal få et fullverdig liv, tilstrekkelig mat, en god helse og en levetid i nærheten ev vår egen, kreves det radikale endringer i vårt leve og forbruksmønster. Vi som lever i den privilegerte og til dels utskjemte del av verden, må forberede oss på å ofre litt til fordel for den store del av verdens befolkning som har det langt verre enn oss. Det spørs om vi klarer den nødvendige omstillingen. Det kan være verdt å ta disse tankene med inn i adventstida, selv om det ikke bør hindre oss i å ha det trivelig og godt sammen. Det hjelper ingenting om vi bare har dårlig samvittighet. Diskusjonen om global oppvarming og følgene av det, vil fortsette. Uansett om havet stiger eller ikke i Dalane, kan hver og en av oss gjøre noe for miljøet. Men de store beslutningene og endringene må gjøres i fellesskap.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE