Hjullastarane må vekk

Arbeidstilsynet krev at Volvo trekkjer tilbake alle hjullastarar av den typen som i november i fjor drap tre personar i ei trafikkulykke på Gjedrem. 

Tekst:

Publisert:

dalane-tidende.no
Dalane Tidende

Etter den tragiske ulykka i november i fjor sende Statens havarikommisjon ei tilråding til Arbeidstilsynet vedrørande den aktuelle typen hjullastarar. No har Arbeidstilsynet konkludert og sendt varsel til Volvo om at hjullastarar med spakstyring som kan overstyra rattet, må trekkjast tilbake innan 1. august i år. Frå og med same datoen må alt sal av desse hjullastarane vera stansa i Noreg. Pålegget vil bli gitt med mindre Volvo kjem med tilsvar på varselet, eventuelt endrar på maskinane i løpet av to veker.   IKKJE FORSKRIFTSMESSIG: Arbeidstilsynet meiner at denne typen hjullastarar er i strid med maskinforskriftene. Her heiter det at "betjeningsinnretninger skal være utformet eller skjermet slik at det ikke er mulighet for utilsiktet påvirkning som medfører fare". Sidan spakstyringa på hjullastarar av typen Volvo L 120 E kan aktiverast, og dermed overstyra rattet, ved at sjåføren kjem uforvarande borti spaken, meiner Arbeidstilsynet at dei ikkje er i samsvar med forskriftene. Sjåføren av ulykkesmaskinen i Bjerkreim har hevda at det var dette som skjedde då hjullastaren skjente over i motsett kjørebane og trefte bilen som Lund-familien sat i.  PÅLEGG VAR VENTA: Lensmann Kjetil Andersen i Bjerkreim har etterforska dødsulykka sidan ho fann stad 24. november i fjor. Han seier at pålegget frå Arbeidstilsynet ikkje var uventa. - Arbeidstilsynet har testa hjullastaren og har gjort dei same funna som politiet har gjort under våre testar. Dermed er det ikkje noko nytt moment som no har kome fram. Etterforskinga blir ikkje vesentleg påverka av dette. Men når saka kjem til påtalemessig vurdering, vil Arbeidstilsynet sin reaksjon bli tillagt vekt, seier Kjetil Andersen.  Han reknar med at han vil vera ferdig med etterforskinga på denne sida av påske. Deretter vil saka bli vurdert av ein politijurist, som i sin tur lagar innstilling til statsadvokaten.  KRITISK TIL HMS: - Det er vel ikkje akkurat negativt for den sikta sjåføren at Arbeidstilsynet reagerer med krav om tilbaketrekking av desse hjullastarane? - Nei. Utspelet frå Arbeidstilsynet er sterkt, og det byggjer opp under det både eg og andre har hevda: at det i eit HMS-perspektiv er grunn til å stilla spørsmål ved at ein i 2005 har maskinar som inneber ein så stor ulykkesrisiko, seier Kjetil Andersen.    - Maskinen er skyldig, ikkje mannen Advokat Asbjørn Stokkeland ser på pålegget frå Arbeidstilsynet som eit steg i rett retning for sjåføren av hjullastaren. På vegner av klienten sin er Asbjørn Stokkeland svært glad for den sterke reaksjonen frå Arbeidstilsynet. - Sjåføren har aldri erkjent straffansvar, og det er eg einig i. Problemet er ikkje at han har opptrått aktlaust. Det er maskinen, i den nye utgåva, som er farleg. På dei tidlegare modellane var det ikkje mogleg å styra ved hjelp av joystick når farten kom opp i over 20 kilometer i timen. Det er grunn til å tru at klienten min på uforklarleg vis har kome borti joysticken mens han kjørte på E39, og at spakstyringa altså har blitt aktivisert, seier Stokkeland.  Etter ulykka i fjor har advokaten blitt kontakta av ei rekkje representantar for entreprenørar som bruker same typen hjullastar som sjåføren i Bjerkreim kjørte.  - Kvar gong denne ulykka har vore omtalt i media, har eg blitt oppringt av éin, to eller tre sjåførar som har hatt liknande skrekkopplevingar som klienten min, men heldigvis utan at det har ført til ulykker. Ein sjåfør på Lista-landet opplevde at hjullastaren plutseleg kjørte rett av vegen og ut på eit jorde. Først etter ulykka i Bjerkreim forstår han kva det var som skjedde, seier Asbjørn Stokkeland og slår fast: - I denne saka er det ikkje ein enkelt sjåfør det er noko gale med, men ein bestemt type maskin.  

Siste nytt i Nyheter

— Flott hvis vi kan få et bygg det blir snakket om
ANNONSE
Klubbhuset reiser seg
 
Bjerkreim kan tape 1,4 millioner i eiendomsskatt
Friluftskurs for ferskinger
Skal bli enklere å søke om bredbåndstøtte
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE