Høyhus langs sjøen

Flere vil bygge hus med høyere mønehøyde enn det reguleringsbestemmelsene tilsier i Egersund. Aasebryggene fikk dispensasjon for å bygge betydelig høyere enn bestemmelsene. Dermed kan miljøutvalget i Eigersund ha satt seg selv i en prinsipiell klemme. De har riktignok vist tidligere at de arbeider etter «hopp- og sprettmetoden», altså at det er vanskelig å forutsi hvor de er og hva de vil mene. Likevel bør det være en grad av likebehandling overfor utbyggere, og ikke minst en forutsigbarhet.Vi skal ikke mene så mye om det ønskede prosjektet som foreslås på Kielland-eiendommen i Strandgaten. Det kan være flere forhold som er spesielle for denne. Det vi skal mene noe om, er imidlertid konsekvensene av å tillate dette. Da bør det i neste omgang bli vanskelig å nekte andre å bygge tilsvarende bygg med tilsvarende dispensasjoner. Dyrere begravelser? Egersund kapell trenger nytt orgel. Eigersund kirkelige fellesråd ønsker å kjøpe et nytt pipeorgel som vil koste nesten én million kroner. I innstillingen til rådet ble det foreslått å ta 400 kroner for å spille i hver begravelse, slik at det kunne være med på å finansiere et nytt orgel. Det var en dårlig idé, og Eigersund kirkelige fellesråd gikk også mot dette forslaget. En klok beslutning, synes vi.Vi stiller et spørsmål ved enkelte av de vurderinger som er gjort i denne saken. Komiteen som har utarbeidet forslaget til fellesrådet skriver blant annet i sitt notat at «som arbeidsgiver ønsker vi å ansette de best kvalifiserte til enhver stilling, dette bør også gjelde de som skal spille i våre kirker. Da bør vi også kunne tilby instrument som legitimerer utdannelsen.»Har komiteen, eller fellesrådet, spurt seg selv om «den best kvalifiserte» også bør kunne spille på et elektronisk orgel, og har noen vurdert hva de pårørende i begravelser måtte mene om dette?Hva hvis de best kvalifiserte sjåførene i kommunen begynner å kreve de beste bilene «som legitimerer utdannelsen»? Hva med hjelpepleiere og sykepleiere? Hva med datakonsulentene? Nei, her må noen tørre å tenke andre tanker. Vi vil selvfølgelig at det kan tilbys verdig musikk ved begravelser i Egersund, og at det holdes høy standard både på instrumenter og utøvere. Vi tror likevel ikke at pipeorgel er det eneste alternativet. Blant de flotteste begravelser og sterkeste opplevelser vi har opplevd, var da en ung mann fikk spilt sin litt sære musikk over musikkanlegg i krematoriet. Vi må kanskje innse at det er mange flotte nye muligheter i dag. Det er ikke usannsynlig at musikken i begravelser også bør kunne tilbys på mp3-filer.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE