Hva er visjonen?

Havnestyret skal i dag diskutere framtidig organisering av Egersund havn. Havnestyret består som kjent av politikere fra ulike partier, herunder ordfører Terje Jørgensen jr. (H). Saken kommer opp til politisk behandling etter intens debatt om spørsmålet, blant annet på havnekonferansen til næringsforeningen Egersund Sea Services (ESS). Det er ESS som står for markedsføring og salg av Egersund havn, mens det er havnesjefen i Egersund som har ansvaret for forvaltning og utvikling. Sekretariatet til ESS er i dag lagt under Næringssjefen i Dalane. Havnesjefen i Egersund er en del av det kommunale systemet. I debatten på havnekonferansen ble det rettet til dels hard kritikk mot havnesjefen for å være lite støttende i forhold til det ulike aktører prøver å få til av aktiviteter for å fremme Egersund havn. Stortingsrepresentant Siri Meling (H), som arbeider i Kystdirektoratet til vanlig, forsøkte å dempe motsetningene ved å peke på at organiseringen av havnen kanskje har mer forvaltningsfokus enn utviklingsfokus. Dette er det nå på tide å gjøre noe med. Det er ikke sikkert at det er havnesjefens skyld at ting har stått på stedet hvil lenge. Men det er heller ikke sikkert at havnesjefen som institusjon er en del av løsningen. Men før man velger fremtidig organisasjonsform, kan det kanskje være på sin plass å etterlyse visjonen for Egersund havn. Hvem skal formulere denne, og hva skal visjonen inneholde? Vi tror at det er på tide å tenke fundamentalt nytt rundt utviklingen av både Egersund havn og Egersund by, med dristige og framtidsrettede løsninger. Løsningene bør ta hensyn til elementære byutviklingsbehov, og en langsiktig ambisjon må være å flytte industrivirksomhet ut av indre havn. Vi må vite hvilken retning vi går i. Skal Egersund havn satse på i hovedsak å være en nisjehavn for fiskebåter og et produksjonssted for fiskeforedlingsindustri? Det er nærmest å rygge baklengs inn i framtiden. Dersom vi skal satse friskere og prøve å få på plass et bredere forretningsgrunnlag i framtiden, må noen gå foran og tørre å være visjonære. En av mulighetene som nå utforskes, er samarbeidsmuligheter med Hå og Risavika. Det er fornuftig. Men vi vil likevel advare mot å bare søke løsninger som supplement til Hå og Risavika. Da kan vi gå glipp av spennende muligheter. Det vil nemlig alltid være slik at andre havneaktører per definisjon vil ønske å beskytte sitt eget driftsgrunnlag. Det som er riktig for Risavika og Hå, er ikke nødvendigvis riktig for Egersund og Dalane. Uansett hva man velger, bør beslutningen hvile på et solid faktagrunnlag. Vi vil ta til orde for at det utføres en mulighetsstudie, som har til hensikt å kartlegge markedsmuligheter som finnes for Egersund havn dersom vi er villige til å ta dristige grep. Opprett en prosjektorganisasjon, i første omgang for minst ett år, som får i oppgave å lage en skisse til framtidig organisasjonsform og retning, og finn noen driftige mennesker til oppgaven. Ordfører og andre nøkkelpersoner bør sitte i styret for prosjektorganisasjonen, der gjerne private aktører bør inviteres inn på eiersiden. La ikke mulighetene koke bort i diskusjoner der ingen turde å ta risikoen som er forbundet med å heve blikket, stikke fram hodet og formulere noe som er så dristig at det ganske sikkert vil bli latterliggjort. Én ting er ganske sikkert: Lykkes Egersund med havneutviklingen, faller også mye annet på plass. Da driver vi også framtidsrettet næringsutvikling, og tilrettelegger for flere arbeidsplasser og en trygg kommuneøkonomi.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE