ANNONSE

Hyttebygda Hellvik

Hellvik-rektor Carl-Inge Vasshus ber folk søke til Hellvik. Det gjør han med god grunn. I verste fall ser Vasshus for seg at Hellvik kan ende opp som ei hyttebygd. Det er det få som ønsker, aller minst innfødte hellvikbuer som er glade i bygda si og de verdiene det innebærer å vokse opp og bo i et lite lokalsamfunn.Vasshus er først og fremst opptatt av skolen og elevenes situasjon. Problemet er få elever i de årskullene som snart skal begynne på skolen. Det skyldes blant annet at det har vært for få etableringer av småbarnsforeldre på Hellvik de seinere åra. En av årsakene er for få tilgjengelige tomter til akseptable priser. Riktignok er det lagt ut private felt, men her blir ofte tomtekostnadene for store for dem som skal etablere seg for første gang. I stedet velger de billigere løsninger andre steder. Og det er dét Vasshus har sett, og som han nå advarer mot. Så langt har antall elever på de fleste klassetrinn vært tilfredsstillende og noenlunde stabile. Slik er det ikke lenger. Med bare fire barn på ett elevkull nærmer det seg ei smertegrense.Det kan i første omgang resultere i at klasser må slås sammen. Det er ikke optimalt, sett fra et skolesynspunkt. Mange mener at det pedagogiske tilbudet blir best om undervisningen foregår med elever på samme alderstrinn. Skulle den negative utviklingen fortsette, kan det i verste fall resultere i at skolen kan bli vurdert nedlagt, egentlig en utenkelig problemstilling, sett med Hellvik-øyne.Bygdesamfunn som Hellvik har mange gode kvaliteter som det er vel verd å ta vare på. Trygge oppvekstvilkår er kanskje det fremste godet, sammenliknet med de større bysentrene. Her er barnehage og skole viktige faktorer. Samtidig har bygda mange gode fritidstilbud. Og etter et par år uten, fikk Hellvik igjen sin egen nærbutikk, ja, til og med et utested er etablert. Det er heller ikke lange avstanden til Egersund, om noe skulle mangle.For at Hellvik ikke skal bli ei bygd for hyttefolk og mer tilårskomne beboere, er det viktig å legge forholdene til rette for nyetablerere. Da er gode oppvekstvilkår noe som selvsagt kan brukes i markedsføringen av bygda. Samtidig må det tilbys tomter til akseptable priser. Men pris er ikke alt. Tomtene må også være såpass attraktive at folk får lyst til å bosette seg. Selvsagt er det en naturlig sammenheng mellom pris og beliggenhet. Men ønsker man at Hellvik skal bestå som et levende bygdesamfunn, kan «gode» priser på attraktive tomter til ungdommer i etableringsfasen være en vei å gå. Alternativet kan bli atskillig «dyrere». Og da tenker vi ikke nødvendigvis bare økonomi.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE